Seniorenverengingen ANBO en PCOB zetten koers voort naar fusie

19 nov 2023 Leeuwarden

De ledenraden van seniorenverenigingen ANBO en PCOB hebben 16 november 2023 groen licht gegeven voor het voortzetten van de ingezette koers naar fusie. De toenemende samenwerking tussen PCOB en ANBO in de landelijke belangenbehartiging, met name op gebieden als wonen, zorg en koopkracht, heeft geleid tot deze vruchtbare beslissing.

“De krachtenbundeling is logisch,” zegt Pieter van Keulen, voorzitter van de ANBO- ledenraad. “Door elkaars krachten te benutten, kunnen we nog meer betekenen voor senioren in Nederland,” voegt Henk Zieleman, voorzitter van de ledenraad PCOB eraan toe. Op 21 december 2023 zal het fusievoorstel worden vastgesteld door beide ledenraden, en als alles volgens planning verloopt, kunnen ANBO en PCOB per 1 januari 2024 fuseren.

Op 16 november kwamen de ledenraden van PCOB en ANBO in het Baken in Woerden bijeen om te spreken over de aanstaande fusieplannen. De bespreking leidde tot een constructieve discussie en brede steun onder de leden. Zij gingen met elkaar en met beide besturen in gesprek. Veel leden erkennen de voordelen van een krachtenbundeling. Beoogd directeur-bestuurder van de nieuwe vereniging ANBO-PCOB is Anneke Sipkens.

Het is een langgekoesterde wens van ANBO en PCOB om samen één krachtige vereniging te vormen. Ze zijn ervan overtuigd dat dit de beste manier is om gezamenlijk op te komen voor de belangen van senioren en de dienstverlening aan leden te verbeteren. In de context van een versnipperd veld van belangenbehartiging zien ANBO en PCOB dit als de weg voorwaarts om ook voor de senioren van de toekomst van betekenis te zijn.

Nieuwsbrief 3 over het fusieproces PCOB en ANBO

OP KBO-PCOB de derde nieuwsbrief over het fusieproces PCOB en ANBO. 
In de nieuwsbrieven van juli 2023 heeft u kunnen lezen dat de ledenraden van PCOB en ANBO groen licht hebben gegeven voor de voorbereiding van een fusie.
In de nieuwsbrief van september 2023 hebben wij u bijgepraat over de stand van zaken.

In deze derde nieuwsbrief informeren wij u over het vervolg van het fusieproces.
Dat helpt u ook om de vragen te beantwoorden die u ongetwijfeld van uw leden krijgt.

 

Dit bericht verscheen eerder op KBO-PCOB

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden