Seniorenorganisatie: Wat heb je eraan? | 24 jan. 14:30 uur Kurioskerk Leeuwarden

22 jan 2023 Leeuwarden

Waarom is het belangrijk om lid te zijn van de seniorenorganisatie. Wat heb je eraan?

Ingrid Rep

PCOB Leeuwarden heeft de directeur van de landelijke KBO-PCOB, Ingrid Rep (60), uitgenodigd om te spreken over het belang van organisaties voor senioren. Ingrid Rep: “Vijftigplussers zijn van betekenis in onze maatschappij. Het is belangrijk dat zij een krachtige stem laten horen en hierbij goed gefaciliteerd en verenigd worden. Tot op hoge leeftijd kunnen senioren vitaal en betrokken blijven. Daar ben ik van overtuigd. KBO-PCOB maakt zich samen met haar leden sterk voor belangrijke thema’s zoals wonen, zorg, zingeving en pensioenen. Daar draag ik graag mijn steentje aan bij, voor de senioren van vandaag en morgen.”

60-plussers en plaatselijke thema’s
De KBO-PCOB is een vereniging van, voor en door leden. Bij de lokale afdelingen ontmoeten mensen elkaar, ondernemen ze activiteiten en worden belangen van senioren behartigd. Vrijwilligers zetten zich in om andere senioren te helpen. Zo ook de PCOB-afdeling Leeuwarden. Belangenbehartiging, gecombineerd met elkaar ontmoeten en activiteiten ondernemen dat is het mooie van de seniorenorganisatie. Het Magazine van KBO-PCOB, internet en nieuwsbrief verbindt hierin. Landelijke en plaatselijke thema’s krijgen hiermee aandacht. KBO-PCOB wil de aandacht nu meer verleggen naar 60 plussers. De zestigplussers staan anders in de samenleving dan de zestigers van 20 jaar geleden, stelt Ingrid Rep.

Landelijk bureau
Sinds 2017 hebben de twee landelijke verenigingen Unie KBO en PCOB hun krachten gebundeld. Deze twee verenigingen zijn geworteld in de katholieke en de protestants-christelijke traditie. Als seniorenorganisatie KBO-PCOB maakt zij zich sterk voor tal van belangrijke thema’s, zoals zorg, wonen en koopkracht. Ook met andere organisaties wordt de samenwerking gezocht. Samen met de ouderenbonden ANBO, Koepel Gepensioneerden en NOOM vormt KBO-PCOB de Seniorencoalitie, samen goed voor 350.000 leden. Daardoor zijn zij samen de belangrijkste gesprekspartner in Den Haag op ouderenthema’s. Het verenigingsbureau in Nieuwegein faciliteert deze afdelingen en verzorgt de landelijke belangenbehartiging, communicatie en marketing, maar ook de ledenservice, -administratie en de boekhouding.

Themamiddag
Over de betekenis van een seniorenorganisatie, ook voor jongere 60 plussers organiseert PCOB Leeuwarden een themamiddag in de
Kurioskerk
Julianalaan 38

dinsdagmiddag 24 januari 2023
begint om 14:30 uur
eindigt ongeveer ca. 16.30 uur.

Deze bijeenkomst is uitdrukkelijk ook toegankelijk voor niet leden. Opgeven kan via pcobleeuwarden@gmail.com 

Bestuur PCOB-Leeuwarden

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden