Seniorencoalitie uit zorg over wetsvoorstel afschaffing abonnementstarief Wmo

7 feb 2024 Landelijk

In de Voorjaarsnota van het (inmiddels demissionaire) kabinet wordt voorgesteld om de financiële houdbaarheid van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) te verhogen. Onder meer door het abonnementstarief af te schaffen en door de eigen bijdrage inkomensafhankelijk te maken.

De Seniorencoalitie, naast ANBO-PCOB bestaande uit de Koepel Gepensioneerden, NOOM en SOMNL, heeft haar zorg daarover uitgesproken in een brief aan staatssecretaris Maarten van Ooijen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Seniorencoalitie doet dit in samenwerking met andere organisaties, waaronder (Ieder(in), Patiëntenfederatie Nederland, MantelzorgNL, MIND, Alzheimer Nederland, Wij Staan Op! en Stichting Mobility

In de brief uiten de organisaties met name zorgen over de toenemende stapeling van zorgkosten; het mogelijk mijden van zorg en ondersteuning als gevolg van de hogere eigen bijdrage en de toenemende regeldruk. In de brief pleiten de partijen voor het nemen van gerichte maatregelen om de groei van de Wmo te beperken.

De brief is te lezen via onderstaande link:

24-0924 reactie cliëntorganisaties internetconsultatie wetsvoorstel afschaffing abonnementstarief (online)

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden