Senioren hebben behoefte aan informatie over wonen en zorg

25 apr 2024 Landelijk

Senioren hebben zeker behoefte aan het uitwisselen van ervaringen om zo ook ideeën op te doen over wonen en zorg in de toekomst. “Feit is wel dat mensen het gesprek over ouder worden niet graag voeren, daardoor word je immers met de neus op de feiten gedrukt dat je ouder wordt.”

Dat zei onze directeur-bestuurder, Anneke Sipkens, deze week tijdens het jaarlijkse WOZO Congres in Congrescentrum NBC in Nieuwegein. WOZO staat voor Wonen Zorg en Ondersteuning van Ouderen. Het vormt de beweging die in gang is gezet om ouderen te helpen na te denken over het feit dat de zorg in de toekomst – vanwege de toenemende vergrijzing en het tekort aan zorgpersoneel – minder beschikbaar wordt.

De Seniorencoalitie, waar ANBO-PCOB onderdeel van is, is de komende drie jaar verantwoordelijk voor de campagne Krachtig ouder worden; praat vandaag over morgen. Daarin organiseren we gesprekken met senioren over de vraag of en zo ja hoe zij zich voorbereiden op  de toekomst.

Huizen gesplitst

Sipkens benadrukte tijdens het congres dat we ons niet moeten beperken tot deze maatschappelijke dialoog. “Het is nog belangrijker dat er ook daadwerkelijk stappen worden gezet om de toekomst voor ouderen vorm te geven. We moeten kunnen laten zien dat er extra (mantelzorg)woningen voor senioren bijkomen, dat huizen gesplitst mogen worden en dat burgerinitiatieven worden gefaciliteerd door de overheid.”

Blindelings

De overheid moet volgens Sipkens helder en duidelijk communiceren waar ouderen op  kunnen rekenen. “Wat is het perspectief? Wat kan er wel, wat mogen we verwachten van de zorg in de toekomst, wat mogen/kunnen we zelf organiseren? Uit onderzoek weten we dat maar liefst 86% van de mensen zich zorgen maakt over de toekomst. Veel mensen zijn nog niet voorbereid en vertrouwen er blindelings op dat het wel goedkomt met de zorg via hun partner, kinderen of de thuiszorg. Ook hebben veel mensen een beperkt sociaal netwerk: één op de tien senioren heeft minder dan tien mensen in hun netwerk.”

Werk aan de winkel

Bewustwording en opvolging is essentieel, meldt Sipkens. “We moeten mensen veel beter informeren, voorbeelden geven, fysieke ontmoetingspunten creëren. Investeren in wijken en buurten, bijvoorbeeld via de wijkverpleging samenwerking organiseren van professionals in de zorg en de informele (mantelzorg). Er is nog heel veel werk aan de winkel!”

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden