Sarai – Sara(h)

18 jan 2021 Alkmaar-Heiloo

In Genesis 17 krijgt Abram een nieuwe naam

Abraham, want, zegt God, Ik maak je vader van vele volken. De reden waarom God de naam Sarai
verandert in Sara(h) wordt echter niet genoemd. Mijn zoektocht daarnaar leverde niet meer op dan dat er
geen wezenlijk verschil zou zijn. In de Korte Verklaring wordt gezegd dat Sarai een oude
vrouwelijke vorm is en Sara(h) een modernere vorm voor ‘vorstin’. In de cursus Hebreeuws die ik poog te
volgen, wordt vermeld dat de i (Hebr. Jod) achter een woord ook de functie kan hebben van ons woordje
‘mijn’. Ik kan me wel voorstellen dat Abram gewend is geweest aan zijn vrouw te denken als ‘mijn
prinses’. Dat is in overeenstemming met hfdst. 12 : 11 waar Abram zegt: ik weet heel goed dat jij een
mooie vrouw bent. Maar nu God naar Abram toekomt op zijn 99ste en Sarai bijna 90 is, moet
Abram lachen bij het idee dat hij volgend jaar samen met Sarai een zoon zal hebben. Hij heeft in wezen
afscheid genomen van ‘mijn prinses’ en ziet haar als een oude, verwelkte vrouw. Zou het kunnen dat God
hem dat nog eens nadrukkelijk onder ogen wil brengen door te zeggen: je moet haar voortaan
Sara(h), vorstin, noemen? Want niet haar weg van jouw huwelijk met Hagar, maar Mijn weg van
Abraham met Sara(h) zal leiden naar die vele volken die jouw nakomelingen zullen zijn. En die zoon die
jij, Abraham, krijgt bij en met Sara(h), noem die dan maar Isaak (‘lachen’). Want voor God, de
Ontzagwekkende, is niets te wonderlijk.

Frans van Egmond

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden