Samenwerking KBO-PCOB

15 dec 2020 Samenwerking KBO-PCOB

Voortgang samenwerking KBO-PCOB

Manon Vanderkaa is sinds 1 september 2016 directeur van KBO-PCOB.
De twee verenigingen blijven vooralsnog in hun huidige vorm bestaan.

Zoals bekend werken de landelijke PCOB en de Unie KBO sinds enige tijd samen.
Dit  heeft erin geresulteerd dat de verenigingsbureaus nu zijn samengevoegd. Het hoofdkantoor van KBO-PCOB is nu gevestigd in Nieuwegein.

Voor onze Brabantse situatie is dit wat verwarrend doordat KBO Brabant zich heeft losgemaakt van de Unie KBO.
KBO Brabant doet dus niet mee in de samenwerking met PCOB, ondanks dat zij hiertoe zijn uitgenodigd.

Wel zijn er lokale initiatieven, zoals in Etten-Leur, waardoor op lokaal niveau kan worden samengewerkt.

Het is voor leden van de PCOB mogelijk deel te nemen aan activiteiten van de KBO in Etten-Leur.
Tot voor kort was er de regel dat een lidmaatschap van één van de ouderenbonden in Etten-Leur  toegang gaf tot elkaars activiteiten.
KBO Etten vond het echter nodig deze al jaren geldende afspraak eenzijdig op te zeggen.
Wanneer u nu aan een activiteit van KBO wilt deelnemen dient u lid te worden van KBO.

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden