Samenwerken met de ANBO of niet?

2 sep 2023 Zoetermeer

 

Hieronder treft u de brief aan, die door het bestuur van de PCOB aan ons is gestuurd, met het verzoek deze brief onder de leden te verspreiden.

 Brief van het PCOB bestuur uit Nieuwegein

 Voorgenomen fusie PCOB en ANBO, een volgende stap!

Onlangs besloten de ledenraden van PCOB en ANBO groen licht te geven voor de voorbereiding van een fusie. Per brief van 30 maart 2023 hebben wij u geïnformeerd over de verkenning die samen met de ANBO als mogelijke partner zou worden uitgevoerd.
Natuurlijk hebben wij lang gehoopt en gedacht dat het voorgenomen samengaan van de Unie KBO en PCOB tot een sterk KBO-PCOB zou leiden.

Op lokaal niveau wordt er vaak heel prettig samengewerkt maar één vereniging voor en door senioren zit er helaas niet in.

Na zeven jaar interne pogingen heeft PCOB de regie genomen. Wij zijn een gezonde vereniging, maar hebben wel te maken met ledenverlies en vergrijzing. Het aantal senioren in Nederland groeit en heeft een vereniging als de onze hard nodig. Het verheugt ons dat wij in collega seniorenorganisatie ANBO een partner hebben gevonden die samen met ons de toekomst in wil. PCOB met een eigen identiteit en een afdelingennetwerk en ANBO met krachtige en aanvullende diensten.

Wij vertrouwen erop, dat wij met behoud van onze eigenheid samen van grote betekenis kunnen zijn voor senioren in Nederland. Op 29 juni jl. spraken de ledenraden van PCOB en ANBO zich uit vóór een verdere uitwerking van een fusie.

Er is nog veel werk te verzetten voordat het definitieve fusiebesluit genomen kan worden, maar wij houden u op de hoogte, bijvoorbeeld via deze nieuwsbrief.

Houd u ook de website in de gaten voor meer nieuws: www.pcob.nl

Namens het bestuur PCOB, Willem Nuis Voorzitter

Uw mening wordt zeer op prijs gesteld en horen wij graag. U kunt uw mening doorgeven op het volgende email adres: pcobzoetermeer@gmail.com

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden