Samenstelling van het bestuur

10 jan 2021 Souburg/Ritthem

De heer L.F. Waterman, voorzitter
Vesting 21
4388 WJ Oost-Souburg
Tel. 0118 46 28 50
e-mail: lfwaterman@gmail.com

Mevrouw J. Poppe, 2de secretaresse
Vlissingsestraat 117
4388  HC  Oost-Souburg
Tel. 0118 46 19 76
e-mail: jopiepoppe@zeelandnet.nl

De heer L.P. van Lomwel, penningmeester, hulp belastingaangifte
Ritthemsestraat 30
4388 JR  Oost-Souburg
Tel. 0118 46 21 87
e-mail: lvanlomwelpcob@kpnmail.nl                                              

Mevrouw C. Brasser-Bustraan, 2de penningmeester
Van Dijcklaan 12
4383 WK Vlissingen
Tel. 0118 41 29 34
e-mail: bras45@zeelandnet.nl

Het bestuur laat zich voor de ledenadministratie en het verzorgen van de website bijstaan door
De heer J.F. Put
Paspoortstraat 10-B
4388 BH Oost-Souburg
Tel. 0118 47 06 67
e-mail: pcob.ledenadm.souburg@gmail.com

Teken de petitie omtrent Pensioenwet

Het wordt tijd dat het koopkrachtige pensioen er komt, dat zowel gepensioneerden als werkenden is beloofd. Daarom: pas de pensioenwet aan! Teken de petitie!

Petitie Pensioenwet