Samenstelling bestuur en commissies

18 okt 2023 Zutphen/Warnsveld

Organisatieteam:

Nettie Brouwer

Willie Wullink

Mieke Mulder

Willy Ruegebrink

 

Contactpersoon

Nettie Brouwer, tel. 0575-526518, e-mail: klanet.brouwer@gmail.com

 

Bezorging “Perspectief/Bornkrant”

Coördinatie:

voor Zutphen: dhr. D. Brinkman, tel. 0575-522167 en dhr. J. Vreman, tel. 0575-523961

voor Warnsveld: mevr. Teunissen, tel. 0575-528322

 

Contributie 2024:

€ 38,50– voor individuele leden

€ 61,00,– voor samenwonenden 

RABO-bankrekening: NL28RABO0153542985 t.n.v. PCOB afdeling Zutphen-Warnsveld

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden