Samenstelling bestuur en commissies

16 dec 2020 Zutphen/Warnsveld

Bestuur:

Voorzitter; Bert van Laar

Secretaris: Henny Hummel

Penningmeester: David de Jong

 

Lief & Leed:  vacant

(sector Zutphen)

 

Lief & Leed: vacant 

(sector Warnsveld)

 

Commissie Bijeenkomsten

Coördinatie: mevr. N. Brouwer, tel. 0575-526518, e-mail: klanet.brouwer@gmail.com

 

Bezorging “Perspectief/Bornkrant”

Coördinatie:

voor Zutphen: dhr. D. Brinkman, tel. 0575-522167 en dhr. J. Vreman, tel. 0575-523961

voor Warnsveld: dhr/mevr. Teunissen, tel. 0575-528322

 

Contributie 2020:

€ 35,– voor individuele leden

€ 55,50,– voor sameleveingsverbanden

RABO-bankrekening: NL28RABO0153542985 t.n.v. PCOB afdeling Zutphen-Warnsveld

Teken de petitie omtrent Pensioenwet

Het wordt tijd dat het koopkrachtige pensioen er komt, dat zowel gepensioneerden als werkenden is beloofd. Daarom: pas de pensioenwet aan! Teken de petitie!

Petitie Pensioenwet