Samenstelling bestuur.

7 mrt 2024 Voorthuizen

Samenstelling bestuur

Voorzitter:

Mevr. L.E.  Vos-van Rijn

tel. 0342-473986, of 06-27170465

E-mail: l.e.vosvanrijn@solcon.nl

Secretaris:

Dhr. H. Hofman

tel. 0342-842039, of 06-23465063

E-mail: herman.hofman@kpnmail.nl

Ledenadministrateur:

Dhr. R. Bakker,

tel. 0342-473772, of 06-50913612

E-mail: r.bakker69@upcmail.nl

Ledenadministratie, mobiliteit, advertentie-en sponwerving en webmaster.

Penningmeester:

Dhr. F. Th. Bakema,

mobiel: 06-10170034

E-mail: fred.bakema@gmail.com

Rek: NL31 RABO 0367 9049 77 t.n.v. PCOB

2e penningmeester:

Dhr. T. Kool.

tel.0342- 471153

E-mail: tkool@hetnet.nl

 

Lief en Leed:                                     

Mevr. A. Bouwman 

tel. 0342-47 1020, of 06-22464668

E-mail: e.bouwman1@gmail.com

Portefeuille  Zorg en Welzijn

Informatie-en adviespunt voor ouderen:

……………..

 

<< Vorige pagina

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden