Samen bereik je meer

16 jan 2023 Landelijk

Samen bereik je meer dan alleen. Met die gedachte is de Seniorencoalitie tot stand gekomen, waarin KBO-PCOB, ANBO, Koepel Gepensioneerden en NOOM samenwerken. Inmiddels bestaat de coalitie een kleine twee jaar en zijn in die tijd op tal van belangrijke thema’s de krachten gebundeld. Voor het Magazine van KBO-PCOB reden dat het tijd is voor een kennismaking met drie van trekkers achter de schermen: Ingrid Rep van KBO-PCOB, Anneke Sipkens van de ANBO en John Kerstens van Koepel Gepensioneerden. Hier volgt een samenvatting van het artikel.

Samen vertegenwoordigd de Seniorencoalitie ruim 350.000 leden. Volgens Anneke Sipkens van de ANBO, was de gezamenlijke wens om de belangenbehartiging voor ouderen te verbeteren door versnippering daarin tegen te gaan: “Daarin hebben we elkaar gevonden. Het punt is: er zijn veel ouderenorganisaties, maar tot nu toe werkten ze los van elkaar, omdat ze organisatorisch verschillen van elkaar. Het nieuwe pensioenstelsel was voor ons de directe aanleiding om te besluiten: nu moet het anders, dit moeten we echt samen doen.”

En de samenwerking had meteen effect, merkte John Kerstens van Koepel Gepensioneerden: “Na de verkiezingen kregen de ouderenorganisaties een uur om bij de informateur namens de ouderen te spreken. Samen een uur is beter dan een kwartier, toch?” Dat was de eerste keer dat de organisaties zich als Seniorencoalitie presenteerden, met een gezamenlijk manifest waarin de bonden het nieuwe kabinet opriepen om tot goed en samenhangend ouderenbeleid. Sipkens: “We merkten in Den Haag al meteen dat het echt anders valt, als je namens vier organisaties praat.”

Gezamenlijk

De Seniorencoalitie wil in de gezamenlijkheid werken op tal van thema’s die belangrijk zijn voor ouderen, zo merkt Ingrid Rep van KBO-PCOB op: “Zoals wonen, ondersteuning en zorg, digitalisering, inkomen en pensioenen.” Voor deze onderwerpen moet de Seniorencoalitie regelmatig naar Den Haag, voor overleg met de ministers. Rep: Soms moeten we bij de beleidsmakers nog wel op onze strepen staan, hoor: betrek ons erbij, dan praat je niet alleen óver maar juist ook mét ouderen.”

Identiteit

In het artikel komt ook de identiteitsvraag langs, want verschilt die niet per organisatie en kan dat niet juist in de weg zitten bij samenwerking. Rep: “De voorwaarden scheppen die voor alle ouderen een goed leven mogelijk maken, daar gaat het ons om. Daarbij wegen waarden het zwaarst en die delen we.” Sipkens vult aan: “Een gedeelde waarde is ook: constructief zijn, vooruit willen. We zijn niet over tegen, we onderzoeken juist hoe het wél kan. Nederland telt nu 3,5 miljoen 65-plussers, in 2040 zijn dat er 5 miljoen. Daar moet onze samenleving beter op worden ingericht zodat het fijn is om in Nederland ouder te worden en oud te zijn.”

Toekomst

Voor de toekomst zijn er dus genoeg uitdagingen voor de Seniorencoalitie. Rep: “Er zijn hobbels op de weg, zoals personeelstekorten in de zorg en de stikstofcrisis die woningbouw bemoeilijkt. Dus willen we nu al weten: als het niet lukt, wat is dan plan B? Praat met ouderen en doe dat via onze verenigingen.”

Dit bericht verscheen eerder op KBO-PCOB

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden