Rijbewijskeuring, belastingservice en kwijtschelding

27 okt 2021 Groningen

Rijbewijskeuring, belastingservice en kwijtschelding.

KBO+PCOB KANTOOR   
Siersteenlaan 420-2,
9743 ES Groningen,
Telefoon 050-5790466

Voor alle senioren in de stad Groningen.
Bereikbaar op dinsdag van 10.00-12.00 uur voor:
Belastingservice invullen aanvragen en bezwaarschriften, kwijtschelding en aanvragen en wijzigen Toeslagen.
Kosten hiervan 15,00

Ook informatie verkrijgbaar over rijbewijskeuringen.
Kosten keuring € 40,00

Teken de petitie omtrent Pensioenwet

Het wordt tijd dat het koopkrachtige pensioen er komt, dat zowel gepensioneerden als werkenden is beloofd. Daarom: pas de pensioenwet aan! Teken de petitie!

Petitie Pensioenwet