Resultaat: constructief gesprek met VWS over thema levenseinde

Coalitie ‘Van betekenis tot het einde’ kijkt terug op een constructief gesprek in de Vaste Kamercommissie van VWS. Daar vroeg zij aandacht voor vraagstukken rond het levenseinde. Middels onze deelname aan deze Coalitie wil de PCOB oud worden, sterven, dood en rouw beter bespreekbaar maken in de samenleving en stilstaan bij de vraag ‘Hoe kun je zorgen voor betekenisvol leven tot het einde?’

Het is belangrijk dat er openheid en gelegenheid is om tot een gesprek over het levenseinde te komen. Ook als mensen nog niet (ongeneeslijk) ziek zijn, geeft het later meer rust als al over wensen en behoeften in de laatste fase van het leven is nagedacht of gesproken.

Overleg Vaste Kamercommissie VWS
De Coalitie ‘Van betekenis tot het einde’ ging woensdag 29 oktober in gesprek met VWS. Commissieleden werden op de hoogte gesteld van de initiatieven die genomen zijn en de maatschappelijke behoefte hieraan. In interactie met VWS werd besproken welke inzet nog gepleegd moet worden. De Coalitie kijkt terug op een constructief gesprek, waarbij onder meer gesproken is over een bredere insteek van bewustwording, dan alleen via zorg of de medische kant.

Ruimte voor het thema eindigheid
Mensen ervaren vaak ongemak om over doodgaan en eindigheid te praten. Wanneer doe je dat? Waar doe je dat? Kun je dat zomaar doen? Coalitie ‘Van Betekenis tot het einde’ heeft als hoofddoel ‘om binnen de Nederlandse samenleving ruimte te creëren voor het thema eindigheid, om mensen aan te zetten tot nadenken over (hun eigen) eindigheid, er met elkaar over te spreken en na te gaan hoe ze van betekenis kunnen zijn voor elkaar in die laatste fase’. De PCOB vertaalt de missie van de Coalitie naar de eigen achterban. Dat doen we in eigen taal en toon en met eigen accenten. En natuurlijk: vanuit ons christelijk-sociaal geloof en gedachtegoed.

<< Vorige pagina