Repareer voor Prinsjesdag de koopkracht

13 sep 2021 Landelijk

Veel gepensioneerden dreigen er volgend jaar in koopkracht op achteruit te gaan, terwijl zij dit jaar niet of nauwelijks meeprofiteren van de algemene koopkrachtstijging. KBO-PCOB vindt dat er voor het demissionaire kabinet nog werk aan de winkel is om dit recht te zetten. Dit kan door aan de aanstaande Miljoenennota aanvullende maatregelen toe te voegen om de koopkracht van gepensioneerden te repareren.

Gemiddelde nullijn in 2022
Op vrijdag 20 augustus heeft het Centraal Planbureau (CPB) de nieuwste economische ramingen voor 2021 en 2022 gepubliceerd. Het kabinet baseert de afrondende besluitvorming over de Miljoenennota 2022, die aanstaande Prinsjesdag verschijnt, op deze cijfers. Voor wat betreft de koopkracht is het beeld helaas niet hoopgevend. Volgens het CPB valt de ontwikkeling van de koopkracht terug, mede door prijsstijgingen. Waar in 2021 de koopkracht voor alle huishoudens in doorsnee nog met 0,8% stijgt dankzij lastenverlichting, daalt de koopkrachtontwikkeling (als er geen nieuwe maatregelen worden genomen) naar 0,0% in 2022. Ook gepensioneerden zitten in 2022 op de nullijn.

Zuur
Goed om te weten is dat de genoemde cijfers medianen zijn. Dit betekent dat het cijfer voor de ene helft van de betreffende huishoudens lager uitkomt, en voor de andere helft hoger. Een nullijn in 2022 betekent dus dat de helft van de gepensioneerden er op achteruit gaat. Marcel Sturkenboom (directeur KBO-PCOB): “Voor gepensioneerden is dit wel heel zuur omdat zij in 2021, met een koopkrachtstijging van slechts 0,1%, nauwelijks meeprofiteren van de algemene koopkrachtstijging van 0,8%”.

De CPB-cijfers zijn niet het enige sombere signaal. De Telegraaf maakte vorige week melding van onderzoek van ABN AMRO waaruit blijkt dat het gemiddelde besteedbare inkomen van gepensioneerden komend jaar zelfs met 1,2% daalt als gevolg van stijgende prijzen en een stagnerende AOW.

Pas de plannen aan
Voor KBO-PCOB is het duidelijk. In de begroting voor volgend jaar zijn aanvullende maatregelen noodzakelijk om de koopkracht van gepensioneerden in 2022 te repareren. Dit laat verder overigens onverlet dat, los daarvan, de minister van SZW de komende tijd met een oplossing moet komen om senioren te compenseren voor hun opgebouwde achterstand door het sinds 2009 langjarig achterwege blijven van pensioenindexatie sinds 2009.

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden