Reactie hoofdredacteur KBO-PCOB Magazine

18 jun 2022 Apeldoorn

Het stukje van Joke in de Nieuwsbrief van juni naar aanleiding van het feit dat het hoofd vanYoup van het Hek op de voorpagina van het vorige nummer van KBO-PCOB Magazine prijkte, heeft ze ook naar de redactie van het Magazine gestuurd. De reactie hierop is de volgende.

Geachte mevrouw Kusters.

Dank u wel voor uw bericht en fijn om te horen dat u over het algemeen zeer tevreden bent met het Magazine van KBO-PCOB. We doen erg ons best om een Magazine te maken dat bij heel onze achterban in de smaak valt. Maar de keuze voor Youp van ’t Hek als coverinterview was een ongelukkige keuze, zo begrijpen wij inmiddels. Excuses daarvoor. We hebben ons eerlijk gezegd niet voldoende gerealiseerd hoe kwetsend zijn uitspraken kunnen zijn, vooral voor onze protestantse achterban.

De reden dat we voor Youp van ’t Hek hebben gekozen, is dat we in de eerste plaats een blad voor senioren maken en dat hij bij een groot deel van onze ruim 600.000 lezers wel populair is. Vooral bij jongere ouderen (mensen van 50 tot ongeveer 70 jaar) en die willen we heel graag als nieuw lid. Want we hebben als vereniging nieuwe leden nodig, ook als vrijwilligers, bestuurders, enzovoort.

Maar hadden we vooraf geweten dat een deel van onze leden daar zo’n aanstoot aan zou nemen, dan hadden we die keuze niet gemaakt. Want het behouden van onze trouwe achterban is voor ons erg belangrijk. Ik hoop daarom dat u ons deze domme fout vergeeft en dat u verder in het Magazine meer artikelen vindt die u wel waardeert.

Met hartelijke groet, Ingrid Nies.

Teken de petitie omtrent Pensioenwet

Het wordt tijd dat het koopkrachtige pensioen er komt, dat zowel gepensioneerden als werkenden is beloofd. Daarom: pas de pensioenwet aan! Teken de petitie!

Petitie Pensioenwet