Rapport “Zorgen voor Morgen” over ouderenhuisvesting in de gemeente Ede

10 aug 2021 Ede

 

Aanleiding

Ouderen hebben vaak behoefte aan aangepaste woonvormen, waarin te zijner tijd ook mogelijkheden zijn voor ondersteuning en zorg. De beschikbaarheid van goede ouderenhuisvesting kan een groot positief effect hebben op het welbevinden van de ouderen.

Bovendien kan de doorstroming op de woningmarkt bevorderd worden door de beschikbaarheid van goede huisvesting voor ouderen: daarmee wordt goede huisvesting voor ouderen ook van belang voor jongeren.

Ouderen hoeven niet lijdzaam af te wachten en te hopen dat iets passends beschikbaar komt: ze kunnen zich ook oriënteren en nadenken of en welke van de beschikbare mogelijkheden in hun situatie zou kunnen passen. Zelfs als daar niet meteen een handelen op volgt, bereidt een dergelijk exercitie hen voor op het moment dat handelen wel aan de orde is. Het nadenken kan beter niet uitgesteld worden. Dat nadenken is de eerste fase van het “zorgen voor morgen”.

 

Inhoud rapport

Het rapport heeft 2 hoofdlijnen. `De eerste hoofdlijn is een systematische inventarisatie en analyse van de verschillende mogelijkheden voor goede ouderenhuisvesting. Daarmee wordt ouderen een overzicht gegeven van de verschillende mogelijkheden van individuele woonvormen als woningsplitsing, (pre)mantelzorgwoningen en van collectieve woonvormen.

De tweede hoofdlijn is een analyse van de verschillende obstakels die het realiseren van de ouderenhuisvesting tegenkomt. Dat mondt uit in aanbevelingen aan de gemeente waarmee (een deel van) die obstakels uit de weg geruimd kunnen worden.

In diverse bijlagen worden onderwerpen nader uitgewerkt, zoals de wetgeving rond ouderenhuisvesting of worden concrete hulpmiddelen aangereikt.

Zorgen Voor Morgen

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden