Rabo Club support

31 aug 2022 Wierden-Enter

Van de penningmeester

Wij doen ook weer mee aan
Rabo Club Support!

Voor de Rabo ClubSupport stelt de RABO bank geld beschikbaar voor verenigingen en stichtingen die bij de RABO bankieren. Als lid van de Rabo-bank bepaal jij welke club/vereniging een financiële on-dersteuning ont-vangt. Kortom jouw stem is geld waard, dus stem en steun onze PCOB.

Belangrijk
Stemmen: dit kan van 5 t/m 27 sept. voor Rabo LEDEN

Stemmen doe je op
www.rabo.nl/clubsupport, of op je Rabo app.
en kies dan voor PCOB Wierden

Het houdt in dat je een betaalreke-ning moet hebben bij de RABO bank.

Vanaf 3oktober zijn de uitreikingen en horen alle “clubs” welke financi-ele ondersteuning ze krijgen.

Zegt het voort

Alleen leden van de Rabobank mo-gen stemmen, maar ook de huisge-noten mogen meestemmen op de PCOB!
Leden vanaf 12 jaar mogen al mee stemmen. Elk lid mag 3 stemmen uitbrengen op 3 verschillende deelnemende verenigingen en stichtin-gen.
Hoe meer stemmen op de PCOB Wierden worden uitgebracht, des te hoger de te ontvangen bijdrage als besteding voor de PCOB.
Door het uitbrengen van een stem als lid accepteert het betreffende lid dat persoonlijke gegevens worden geregistreerd en in het kader van Rabo ClubSupport worden gebruikt door Rabo ClubSupport.

De opbrengst “uitslag” van vorig jaar;
Het was even afwachten, hoeveel hebben op de P.C.O.B. Wierden – Enter gestemd en wat heeft het ons financi-eel opgebracht.
In 2020 was de opbrengst € 286,88 en in 2021 een stukje minder maar nog altijd een leuk bedrag.
€ 229,25 we willen iedereen die op de PCOB heeft gestemd hartelijk bedan-ken, samen hebben we
een mooi bedrag bij elkaar gestemd.
Dit bedrag komt weer ten goede van de leden!
Dus laat uw stem niet verloren gaan!

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden