Provinciale Statenverkiezingen héél belangrijk!

27 feb 2023 Landelijk

Een kwart van de mensen die mogen kiezen bij de komende Provinciale Statenverkiezingen is 65 jaar of ouder. Wilt u een seniorvriendelijke provincie, dan is het belangrijk dat u gaat stemmen op woensdag 15 maart. Senioren kunnen echt het verschil maken. En provincies zijn ontzettend belangrijk. Zij hebben een flinke vinger in de pap bij thema’s die ons allemaal aangaan. Van woningbouw tot openbaar vervoer, van wegen tot stikstofbeleid.

Bovendien kiezen de gekozen Statenleden straks op hun beurt weer de Eerste Kamer. ‘Kortom: Provincies zijn onmisbaar’, stelt Jan Anthonie Bruijn, voorzitter van de Eerste Kamer. ‘We leven in een klein, dichtbevolkt land. Dat vraagt veel van de ruimtelijke inrichting. Denk aan de prachtige steden, de industrie en de landbouw. Daarvoor zijn provincies onmisbaar. Zij voeren het landelijk beleid én eigen beleid uit. Zo zorgen ze voor evenwicht in het ruimtelijk beleid.’

Belangrijke thema’s
Woonminister Hugo de Jonge heeft met de provincies afspraken gemaakt voor de bouw van 900.000 woningen tot 2030. Een enorme uitdaging. Bruijn: ‘Gemeenten doen veel zelf, maar de provincie is een belangrijke partner en regisseur.’ De provincies zijn ook betrokken bij het stikstofvraagstuk. Hoe geven we ruimte aan de boeren, in evenwicht met de natuur en de bedrijvigheid? ‘We moeten op zoek naar een nieuw evenwicht, stelt Bruijn. ‘De provincies zijn nu aan zet.’

En de provincie gaat over streekvervoer. Bruijn: ‘Streekvervoer is voor veel ouderen belangrijk om zelfstandig familie of vrienden te bezoeken en omdat voorzieningen als winkels en pinautomaten uit veel kleinere plaatsen verdwijnen. Voor mobiliteit zijn ook goede provinciale wegen belangrijk. De provinciale verkiezing is hét moment om u hierover uit te spreken.’

Nieuwe Eerste Kamer
Als u op 15 maart naar de stembus gaat, stemt u indirect ook landelijk. Want op 30 mei kiezen de leden van de Provinciale Staten de nieuwe Eerste Kamer. De 75 leden van de Eerste Kamer toetsen jaarlijks ruim driehonderd wetsvoorstellen op rechtmatigheid, uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid.

Een belangrijk thema was en is de pensioenwetgeving. Het wetsvoorstel is eind december aangenomen door de Tweede Kamer en wordt nu behandeld door de Eerste Kamer. ‘De pensioenwet is vooral ook belangrijk voor de huidige gepensioneerden, stelt Bruijn. ‘Want als je niet meer werkt, heb je geen invloed op de hoogte van je inkomen. Er ligt dus een belangrijke verantwoordelijkheid voor de regering, de Tweede en Eerste Kamer en de sociale partners om een weloverwogen besluit te nemen.’

Welkom bij de tellingen
Ook minister Hanke Bruins Slot benadrukt het belang van de verkiezingen. ‘Want zij beslissen over plannen die van invloed zijn op úw omgeving. Het gaat over zaken die ons nu en in de toekomst raken. En waar we nú keuzes over moeten maken.’ Hoe gaat het met het tellen van de stemmen als de stembussen sluiten om 21.00 uur? Bruins Slot: ‘Dan starten de stembureauleden en tellers meteen met het tellen van de stemmen. De volgende dag controleert het gemeentelijk stembureau of er geen telfouten zijn gemaakt. Indien nodig tellen zij de stemmen van een stembureau na. Sommige gemeenten tellen woensdagavond alleen de stemmen per partij. Donderdag wordt door nieuwe tellers, op een centrale plek, ook het aantal stemmen per kandidaat geteld. Iedereen die dat wil, is welkom bij de tellingen te komen kijken.’

Kies uw stemwijzer
Weet u nog niet op wie u moet gaan stemmen? Kies dan een stemwijzer om u te helpen bij uw keuze. U vindt ze hier.

Meer algemene informatie over de verkiezingen vindt u op www.elkestemtelt.nl

Lees ons andere nieuwsbericht hier.

Dit bericht verscheen eerder op KBO-PCOB

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden