Provinciale Staten Verkiezingen 15 maart 2023

17 feb 2023 Waddinxveen

Verkiezingen 2023

Op 15 maart 2023 worden de Provinciale Staten Verkiezingen gehouden.

Drieënhalf miljoen 65-plussers kiezen op 15 maart 2023 voor een seniorvriendelijke provincie tijdens Provinciale Statenverkiezingen. We kozen vier provinciale thema’s die voor veel senioren belangrijk zijn: Wonen, mobiliteit, groene leefomgeving en inclusie. Geef senioren een stem! Alleen zo komen we tot een inclusief beleid waarbij senioren hun ervaring, kennis en vaardigheden kunnen inzetten.

Hoe belangrijk is uw stem?
Uw stem voor de Provinciale Staten is van groot belang! In ons dagelijks leven worden we voortdurend geconfronteerd met taken van de provincie. Belangrijke thema’s van de komende verkiezingen zijn wonen,  (openbaar) vervoer, groene omgeving en inclusiviteit. 

Samen met het netwerk Belangenbehartiging hebben we een Manifest voor een Seniorvriendelijke Provincie opgesteld. Aan de hand van de vier urgente thema’s biedt het concrete aanknopingspunten voor een seniorvriendelijk beleid en laat het zien dat en hoe een gezonde en leefbare provincie voor senioren mogelijk is.

Lees hier het Manifest.

KBO-PCOB is met honderden afdelingen de grootste seniorenorganisatie van Nederland. KBO-PCOB draagt bij aan een krachtige positie van senioren.
Wij behartigen de belangen van alle senioren. www.kbo-pcob.nl info@kbo-pcob.nl Tel. 030 – 3 400 600

Drieënhalf miljoen 65-plussers kiezen op 15 maart 2023 voor een seniorvriendelijke provincie tijdens Provinciale Statenverkiezingen. We kozen vier provinciale thema’s die voor veel senioren belangrijk zijn: Wonen, mobiliteit, groene leefomgeving en inclusie. Geef senioren een stem! Alleen zo komen we tot een inclusief beleid waarbij senioren hun ervaring, kennis en vaardigheden kunnen inzetten. Kiezen voor een seniorvriendelijke provincie vraagt om een aantal basisregels voor bestuurders en politici: 1. Ken de wereld van senioren en zorg dat zij zich (weer) in de provinciale politiek herkennen. 2. Betrek senioren actief bij het maken en uitvoeren van seniorvriendelijk beleid. 3. Geef senioren een structurele plaats in advies- en overlegorganen.

Stemmen in het stembureau
Als u gaat stemmen in een stemlokaal, heeft u een stempas en een identiteitsbewijs nodig. Uw gemeente maakt bekend waar de stemlokalen zijn.

Stempas en Identiteitsbewijs
Uw stempas krijgt u thuis gestuurd. Hiermee kunt u stemmen in alle stemlokalen in uw gemeente.
Daarnaast heeft u geldig identiteitsbewijs nodig. Dat is een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart uit Nederland. Uw identiteitsbewijs is geldig als het op 15 maart 2023 niet langer dan 5 jaar is verlopen.

Stemmen met een lichamelijke beperking
Heeft u een lichamelijke beperking en wilt u in een stemlokaal stemmen? Neem dan iemand mee. Als dat niet kan, kijk dan op de website van de rijksoverheid.
Daar vindt u informatie over hulp krijgen in het stembureau.

 

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden