Post voor het Paleis

31 mrt 2021 Landelijk

KBO-PCOB organiseert samen met de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen, Omroep MAX en de ANBO de actie ‘Post voor het Paleis’. Vorig jaar werd gevraagd aan kinderen om een brief aan de koning te schrijven, nu zijn de senioren aan de beurt. We vragen u om uw ervaringen en de lessen die u in het afgelopen coronajaar hebt opgedaan te delen met de koning. U kunt uw brief versturen via mail, per post of via de website www.postvoorhetpaleis.nl. Op deze website vindt u daarnaast alle informatie over de actie. U kunt uw brief opsturen tot en met 10 april.

Waarom deze Actie?
We zijn op zoek naar verhalen die de tijd tekenen waarin we zitten, op zoek naar wijsheid, op zoek naar anekdoten, levenslessen, adviezen, mooie, en minder mooie ervaringen van deze coronatijd. Verhalen die verbinden door herkenning, troost of plezier.

Waarom naar de koning?
Op Koningsdag vieren we de verbinding van alle inwoners in Nederland. Vieren we de gezamenlijkheid, de solidaire samenleving. De verpersoonlijking van die verbinding en het gezicht van Nederland is de koning. Daarom delen we de verhalen met de koning, met velen in Nederland. Want verhalen verbinden, net als vorig jaar toen kinderen brieven stuurden naar de koning.

Wat gebeurt er met uw brieven?
De mooiste brieven bundelen we en bieden we aan de koning aan, op Koningsdag. Misschien zit uw brief er straks op 27 april aanstaande ook wel bij! Via de website www.postvoorhetpaleis.nl publiceren we de verhalen online.

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden