Positieve gezondheid

15 jul 2023 Waddinxveen

Positieve Gezondheid

Het gedachtegoed van positieve gezondheid ziet gezondheid als méér dan alleen de afwezigheid van
ziekte. Binnen positieve gezondheid worden zes dimensies onderscheiden die van belang zijn voor
het welbevinden van mensen: dagelijks functioneren, lichaamsfuncties, mentaal welbevinden,
zingeving, kwaliteit van leven en meedoen. In samenwerking met het Instituut voor Positieve
Gezondheid leidde KBO-PCOB vrijwilligers op tot ambassadeurs Positieve Gezondheid. Deze
deskundige vrijwilligers kunnen mensen begeleiden bij het invullen van het zogenaamde Spinnenweb
Positieve Gezondheid. Belangrijk hierbij is niet om zo ‘hoog mogelijk te scoren’ op alle dimensies,
maar om inzicht te krijgen in wat men belangrijk vindt in het leven en indien gewenst waar
aanknopingspunten zitten voor verbeterin

Klik op de link voor verdere informatie spinnenweb 2.0

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden