Pensioenfondsen staan er beter voor….

17 feb 2022 Landelijk

De grote pensioenfondsen staan er beter voor dan de afgelopen jaren. Maar het is zeer de vraag of er later dit jaar mag worden geïndexeerd. Bovendien zal een eventuele verhoging de stijgende prijzen zo goed als zeker niet bijhouden. Daarvoor waarschuwen de gezamenlijke seniorenorganisaties KBO-PCOB, ANBO, Koepel Gepensioneerden, KBO-Brabant en NOOM in een reactie op de cijfers van de grote pensioenfondsen ABP, Zorg en Welzijn en de metaalfondsen PME en PMT.

Het grootste fonds van Nederland, ABP, noteerde per 31 december 2021 een actuele dekkingsgraad van 110,2%. Indexeren gebeurt op basis van de beleidsdekkingsgraad, de gemiddelde dekkingsgraad van de laatste twaalf maanden. Die beleidsdekkingsgraad bedraagt 102,8%. Die komt niet in de buurt van de 110% volgens de huidige regels.

Klein wonder
Als in de tweede helft van dit jaar de grens wordt verlaagd naar 105% – volgens de regelgeving die nu in voorbereiding is – moet de beleidsdekkingsgraad de komende periode dus flink stijgen. Om de pensioenen met 2% te verhogen, moet de beleidsdekkingsgraad ten minste 107% worden, omdat na de verhoging de dekkingsgraad niet onder de 105% mag komen.

Zelfs als dat kleine wonder zou geschieden, betekent dat nog weinig voor de koopkracht. De inflatie was in 2021 circa 3%, maar in 2022 wordt door Raboresearch 3,8% verwacht. Met een door De Nederlandsche Bank toegestane verhoging van 1,7% (peildatum november) loopt de koopkracht van het pensioen nog steeds dik 2% terug. De pijn wordt dus wel iets verzacht, maar niet weggenomen.

Uitgehold
Met een dergelijke verhoging blijft de reële trend van de afgelopen twaalf jaar overeind. Pensioenen bij vier van de grote fondsen (alleen Bouw scoort beter) lopen al 20 tot 25% in koopkracht achter en gevreesd moet worden dat die achterstand alleen maar oploopt. Ouderenorganisaties pleiten er daarom voor om de regels zo aan te passen, dat de pensioenen niet meer worden uitgehold.

Het kabinet moet de belofte van een koopkrachtig pensioen nu eindelijk waarmaken, aangezien gepensioneerden en aanstaand gepensioneerden in koopkracht al jaren achterblijven bij andere groepen.

De gezamenlijke seniorenorganisaties hebben eerder gereageerd op de aanpassing van de indexatieregels.

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden