Pensioen en koopkracht moeten weer op peil in 2020

24 okt 2019 Landelijk

Pensioenkorting dreigt in 2020. En dat terwijl gepensioneerden al vele jaren koopkracht inleveren. Tijd voor actie! KBO-PCOB bouwt op naar een Hete Herfst. Directeur Manon Vanderkaa: “Den Haag mag senioren niet langer in de kou laten staan!”

Minister Koolmees heeft in juni weliswaar een pensioenakkoord gesloten met vakbonden en werkgevers, de gepensioneerden zijn daar nauwelijks bij betrokken geweest. Nu het akkoord concreet moet worden, én nu er massaal korting op de pensioenen dreigt, kan Den Haag zich niet meer voor de seniorenachterban blijven verstoppen. Manon Vanderkaa: “Ouderen moeten in 2020 gecompenseerd worden voor de achterblijvende koopkracht.”

Tijdens Prinsjesdag werd al duidelijk dat 65-plussers weer weinig te verwachten hebben van dit kabinet. Van alle groepen Nederlanders gaan zij er het minste in koopkracht op vooruit. KBO-PCOB accepteert dit niet. Onze boodschap steken we niet onder stoelen of banken en hij vindt volop weerklank. Met resultaat! Zo leidde druk van KBO-PCOB al tot verhoging van de ouderenkorting en de invoering van het Wmo-abonnementstarief waardoor veel mensen minder betalen voor zorg. We kregen het voor elkaar dat de IOW, de uitkering voor oudere werklozen in stand bleef en blokkeerden succesvol de verhoging van het eigen risico bij de zorgverzekering. Maar dat is nog niet genoeg.

Namens u strijden we voor koopkrachtverbetering!

KBO-PCOB strijdt voor een beter pensioen:

De lage rekenrente treft gepensioneerden én werkenden. In een opinieartikel over pensioenen pleitten we al voor een realistische rente, zo snel mogelijk. Dit haalde het Algemeen Dagblad, inclusief regionale edities. Het AD en twaalf regionale kranten plaatsten de reactie van Manon Vanderkaa op uitspraken van Klaas Knot, DNB. Op Groot Nieuws Radio gaf Manon nog meer kleuring en duiding bij de ‘pensioenophef’. Samen met vakbond CNV zetten we een schrijfactie op touw om het kabinet in beweging te krijgen voor een beter pensioen. Ook voerden we diverse gesprekken met minister Koolmees en Kamerleden, van zowel oppositie als coalitie, over de grote gevolgen van het niet-indexeren en korten. Eind november staat een volgend gesprek met de minister op de agenda. Daarnaast zijn we in gesprek met bestuurders van pensioenfonds ABP. Bij ieder Kamerdebat over de pensioenen ontvangen bewindslieden en Kamerfracties een stevige brief van ons waarin wij onze eisen op tafel leggen: een realistische rekenrente waarin ook verwacht rendement mag worden meegenomen en een eerlijk pensioen dat recht doet aan jaren van hard werken. Dat is ook onze inzet bij de uitwerking van het pensioenakkoord, waar ook KBO-PCOB als lid van de klankbordgroep bij is betrokken. Daarnaast spannen we ons in voor een beter nabestaandenpensioen.

KBO-PCOB strijdt tegen armoede:

De groeiende armoede onder met name de groep 55- tot 66-jarigen en de groep boven de 85 jaar is volstrekt onacceptabel in ons welvarende land. Via de actie ‘ouderen doorbreken de stilte’ zetten we armoede bij senioren op de kaart. We zijn inmiddels zichtbaar en herkenbaar op dit onderwerp. Bij het verschijnen van het rapport ‘Armoede in Kaart 2019’ gaf KBO-PCOB dan ook op verzoek commentaar aan de media: NOS, Reformatorisch Dagblad, Trouw, Parool, Volkskrant en vakmedia. In de Tweede Kamer spraken we ons uit tijdens een rondetafelgesprek, samen met andere experts. Wij vertelden over wat het nu echt betekent om van bitter weinig geld te moeten rondkomen.

Zie ook ons project Weinig Geld.

Ook spraken we in oktober 2019 met staatssecretaris Van Ark, onder andere over wat de hoge energielasten betekenen voor mensen met een smalle beurs.

KBO-PCOB strijdt tegen koopkrachtverlaging:

ns koopkrachtonderzoek 2019 laat opnieuw een zorgelijk beeld zien en een groeiende kloof tussen senioren mét en zonder vermogen. De resultaten van ons onderzoek bereikten tientallen toonaangevende nieuws- en opiniewebsites. Onze reactie op de, voor gepensioneerden in 2019 opnieuw sterk tegenvallende, CBS-koopkrachtcijfers was de opening van De Telegraaf vlak voor Prinsjesdag. Manon Vanderkaa verzorgde het commentaar in het ochtendjournaal op NPO Radio 1. Onze directeur kwam ook aan bod in Spraakmakers van KRO-NCRV. We waren stelling van de dag bij Stand.nl, bij De Telegraaf-poll en De Peiling van NH Nieuws (Noord-Holland). Andere nieuwssites namen de berichtgeving over. En we bleven aan de bal tot en met Prinsjesdag. Het NOS Journaal bracht een item in samenwerking met KBO-PCOB over de dalende koopkracht van gepensioneerden. Manon Vanderkaa beschouwde Prinsjesdag en de koopkracht van senioren op NPO Radio 5 in Open Huis. Onze reactie op de Troonrede werd overgenomen door De Telegraaf en op nieuwswebsites. Het Nederlands Dagblad drukte onze reactie op Prinsjesdag af in de krant en online.

Lees hier meer over de strijd tegen geldzorgen

KBO-PCOB strijdt tegen hoge lasten:

Het eigen risico in de zorg is voor velen een grote last. Een gezamenlijk pleidooi voor afschaffen ervan kreeg al aandacht van de medische vakmedia. Maar ook het algemeen publiek kent onze boodschap. Manon Vanderkaa kwam volop aan het woord in De Telegraaf over de dreigende ‘gastaks’: de verhoging van kosten voor gasgebruik om de woning te verwarmen. Maar daar houdt het nog niet op. Ons onderzoek door Regioplan naar hoge lasten voor senioren met langdurige zorg (Wlz) in opdracht van KBO-PCOB en collega-organisaties van senioren en gepensioneerden haalde volop pers: Trouw, Telegraaf, regionale en landelijke kranten en vaksites. Sterk stijgende woonlasten zijn ons ook een doorn in het oog. ‘Verlaag de inkomensgrenzen voor sociale huurwoningen niet, maar verhoog ze juist’. Dat zegt KBO-PCOB in reactie op een wetsvoorstel van minister Ollongren. Meerdere kranten namen dit over. Ook komend jaar blijft dit een belangrijk onderwerp.

KBO-PCOB strijdt tegen zorgmijding:

Veel mensen kampen met de stapeling van zorgkosten en hoge eigen betalingen en gaan noodzakelijke zorg en ondersteuning uit de weg. KBO-PCOB vroeg samen met andere organisaties de Tweede Kamer om extra maatregelen hiertegen, met aandacht van de vakpers. De Telegraaf verwees naar ons koopkrachtonderzoek in een uitgebreid artikel over zorgmijding. Vakbladen van tandartsenkoepels schreven op basis van ons onderzoek over senioren die afzien van tandzorg. Ook in 2020 wordt betaalbare zorg een belangrijk thema.

We gaan door – DOE MEE!

KBO-PCOB slaat de handen ineen met actiepartners zoals Omroep Max en 50PLUS. Dat kunnen we niet zonder uw steun. Kom alvast samen met ons in actie voor uw pensioen!

Dit bericht verscheen eerder op KBO-PCOB

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden