PCOB zoekt nieuwe bestuurders

9 jul 2021 Landelijk

Sinds enige tijd waren er twee vacatures in het bestuur PCOB, waarvan de invulling was opgeschort in afwachting van de definitieve vormgeving van de federatie. Eind dit jaar loopt de zittingstermijn van een van de huidige bestuurders af. Daarom zijn we op zoek naar drie nieuwe bestuurders. Gezien de ontwikkeling van de vereniging zoeken wij naar bestuursleden die expertise hebben op een gebied dat in deze fase belangrijk is. Hierbij kan gedacht worden aan verenigingsmarketing of procesbegeleiding.

Het bestuur streeft naar een evenwichtige en diverse samenstelling qua leeftijd en geslacht. Met het oog hierop worden vrouwelijke belangstellenden uitdrukkelijk uitgenodigd te reageren.

Een kandidaat-bestuurslid van de PCOB:

  • Staat achter de missie en visie van de PCOB en heeft een protestants-christelijke levensbeschouwing;
  • Staat achter de missie en visie van KBO-PCOB en is in staat om de belangen van de PCOB en KBO-PCOB op een integere en zorgvuldige manier te combineren en te behartigen;
  • Heeft een visie op ontwikkelingen die relevant zijn voor onze doelgroep en kan deze op strategisch niveau vertalen in te voeren beleid;
  • Beschikt over een ruime bestuurlijke ervaring;
  • Beschikt over een sterk en relevant maatschappelijk netwerk en kan dit inbrengen;
  • Is verbindend, kan “van buiten naar binnen” denken en staat open voor nieuwe ontwikkelingen;
  • Heeft inzicht in en ervaring met het functioneren van maatschappelijke organisaties;
  • Is een teamspeler en kan werken in een collegiaal bestuur, dat op strategisch niveau functioneert;
  • Is in staat en bereid om energie en tijd in de functie te steken.

Ten tijde van de voordracht aan de Ledenraad PCOB dient de kandidaat PCOB-lid te zijn. De bestuursfunctie betreft een vrijwilligersfunctie met een vergoeding voor gemaakte kosten.

Indien u belangstelling heeft voor een van de vacatures binnen het PCOB-bestuur, wordt u verzocht uw reactie – voorzien van uw curriculum vitae – vóór maandag 23 augustus 2021 te sturen naar de directiesecretaris KBO-PCOB, mevrouw Ilse van Zeewijk Vink (per e-mail: ilse.vanzeewijkvink@kbo-pcob.nl). Voor eventuele vragen kunt u ook bij haar terecht (niet in week 29, 30 en 31). Zij kan u – indien gewenst – in contact brengen met de voorzitter van het PCOB-bestuur, de heer Willem Nuis.

Wij verzoeken u om deze vacatures onder de aandacht te brengen van in uw ogen geschikte kandidaten.

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden