PCOB Voorthuizen en welke activiteiten kunt u verwachten.

8 jan 2024 Voorthuizen

PCOB Voorthuizen en welke activiteiten kunt u verwachten

Wat is de PCOB in Voorthuizen 

De afdeling Voorthuizen van de PCOB stelt zich ten doel de geestelijke en materiële belangen van de oudere inwoners van Voorthuizen in de meest uitgebreide zin te behartigen. Op dit moment telt onze afdeling rond 250 leden.
Wat doen wij?
We komen op voor de belangen van de ouderen op het gebied van zorg, inkomen, huisvesting, welzijn, veiligheid en mobiliteit. Ook lokaal probeert de PCOB het overheidsbeleid positief te beïnvloeden.

Activiteiten
 8 x per jaar organiseren wij een gezellige of educatieve middag voor ontmoeting met spreker of spreekster.

· 1 x per jaar een dagtocht per bus

· 8 x per jaar bezorgen wij het ledenblad KBO-PCOB magazine en onze eigen nieuwsbrief

· hulp verlenen bij invullen van belastingformulieren, via Welzijn Barneveld en de Stichting Juridisch Steunpunt.

· Goedkope computercursussen voor ouderen, via Welzijn

· Goedkope rijbewijskeuring organiseren voor € 50, – p.p. ( Zie ook bij goedkopere rijbewijskeuringen Voorthuizen)

· Aandacht voor ouderen bij ziekte en zorg geven via de commissie “Lief en leed”

· Contributie betaalbaar houden: € 34, – voor individueel lid en € 56,- voor echtpaar

· Landelijk is er een speciaal reisaanbod van PCOB-reizen.

Belastinghulp
Het invullen van belastingformulieren is niet altijd eenvoudig. Daarom doen we mee aan het belastingproject. Via Welzijn Barneveld is dit in te vullen.

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden