PCOB roept op: herstel het vertrouwen bij gepensioneerden en werkenden

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft de rente afgelopen dagen opnieuw verlaagd. Dat is slecht nieuws voor pensioenen. De PCOB roept pensioenfondsen, kabinet en parlement op om maatregelen te nemen onderweg naar een toekomstbestendig pensioenstelsel om het vertrouwen bij gepensioneerden en werkenden te herstellen. Bijvoorbeeld door een aanpassing van de rekenrente waarmee pensioenfondsen hun verplichtingen moeten berekenen. 

De PCOB herhaalt haar oproep van februari 2016. De PCOB roept overheidsinstanties op om maatregelen te nemen onderweg naar een toekomstbestendig pensioenstelsel om het vertrouwen bij gepensioneerden en werkenden te herstellen. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door een aanpassing van de rekenrente waarmee pensioenfondsen hun verplichtingen moeten berekenen. Dat is ook een van de concrete maatregelen die de gezamenlijke ouderenorganisaties PCOB, Unie KBO, NOOM, NVOG en KNVG in hun manifest voorstellen.

PCOB-leden maken zich zorgen
De afgelopen acht jaar is de koopkracht steeds meer gezakt door onder andere kabinetsmaatregelen. Dat is goed nieuws voor iemand met een hypotheek, maar slecht nieuws voor spaarders. Ook is het slecht nieuws voor pensioenen. PCOB-leden maken zich zorgen. De pensioenfondsen hebben bekend gemaakt dat de dekkingsgraden verder zijn gedaald. Bij een aantal grote fondsen is de dekkingsgraad zelfs onder de cruciale grens van 90 procent gedaald. Er dreigt een korting voor 2017.

Druk op het kabinet neemt toe
Ondertussen neemt de druk op het kabinet toe om maatregelen te nemen. Toch laat staatssecretaris Jetta Kleinsma in de Telegraaf van 16 maart 2016 weten dat zij wil wachten tot De Nederlandse Bank (DNB) zicht heeft op de herstelplannen van de pensioenfondsen. De DNB heeft overleg met de pensioenfondsen in april en in mei wil het kabinet met de Tweede Kamer in gesprek. Het parlement vindt dit tijdspad te ruim. De koopkrachtplaatjes voor ouderen komen pas in augustus aan bod, als het kabinet de Miljoenennota opstelt. De PCOB vindt dit opmerkelijk, want het CPG stelde vorige week vast dat de koopkracht van ouderen met een klein pensioen in 2017 opnieuw negatief is, tenzij het kabinet daar verandering in brengt door maatregelen te nemen.

<< Vorige pagina

Gerelateerde berichten