PCOB pleit voor meer ruimte om levenseinde op eigen wijze in te vullen

Vandaag, op donderdag 14 maart, is de bijeenkomst ‘Léven tot het Einde’ in het Centraal Museum te Utrecht. De PCOB is als coalitiepartner betrokken bij deze dag. De coalitiepartners* hebben zich verenigd om meer ruimte en aandacht te krijgen voor het op eigen wijze kunnen invullen van het levenseinde.

Marijke Wulp (Agora) over de deelname van de PCOB: “Léven tot het einde, is al jaren een belangrijk gespreksthema binnen de PCOB. We zijn blij met de inzet van deze expertise in de Coalitie Van Betekenis tot het Einde. Ouderen vormen een belangrijke groep bij het stimuleren dat meer mensen bewust en open omgaan met het feit dat het leven eindig is. Zij kunnen het gesprek aangaan met leeftijdsgenoten maar juist ook de verbinding vormen naar de jongere generatie.  De PCOB biedt daarvoor ruimte vóór ouderen, begeleid dóór ouderen en is daarmee een waardevolle partner in de coalitie Van Betekenis tot het Einde.”

Invitational Conference

De invitational conference ‘Léven tot het einde’ is bedoeld om met een breed samengestelde groep na te denken en informatie uit te wisselen over het open en bewust omgaan met ouder worden, ongeneeslijk ziek zijn en de dood.  Dit als start voor een brede maatschappelijke discussie, die we als coalitie de komende tijd willen gaan starten. Deze discussie vereist een stevige basis en verankering in een scala aan (maatschappelijke) organisaties.

De genodigden voor de bijeenkomst hebben diverse achtergronden. Zo is er vertegenwoordiging vanuit: consumenten, patiënten, artsen en verpleegkundigen, ouderen, ziekenhuizen, onderwijsinstanties, migranten, mantelzorgers en vrijwilligers; maar ook organisaties gericht op de palliatieve fase, verschillende levensbeschouwingen en een zorgverzekeraar.

Op de bijeenkomst zal de PCOB als coalitiepartner aanwezig zijn en presenteren we onze bijdrage. Onder andere via deze poster  met onze activiteiten en het belang dat wij hechten aan Van Betekenis.

Voor verdere informatie, o.a. het aan de politiek gestuurde manifest zie www.vanbetekenis.info

Iedereen die zich in het voorgaande herkent, vanuit een organisatie of persoonlijk, kan zich bij de coalitie aansluiten. Hoe breder het draagvlak, hoe breder de aandacht via ieders achterban voor dit thema.

*De huidige coalitiepartners zijn: Agora, landelijk ondersteuningspunt palliatieve zorg; de ouderenbonden PCOB en Unie KBO; Het Humanistisch Verbond; Reliëf, Christelijke vereniging van zorgaanbieders; Stichting STEM, STerven op je Eigen Manier; Vilans, kenniscentrum voor langdurende zorg. Tijdens de conferentie zullen nog 2 organisaties tot de coalitie toetreden.

<< Vorige pagina