PCOB pleit op Groot Nieuws Radio voor solidariteit met en tussen ouderen

“Als organisatie die werkt vanuit het christelijk-sociaal gedachtegoed pleiten wij voor solidariteit; solidariteit tussen de generaties en solidariteit tussen de inkomensgroepen. Als de berichten waar zijn dat de belasting voor ouderen omhoog gaat en ouderen opnieuw harder worden gepakt dan andere groepen in de samenleving, gaan wij D’66, de ChristenUnie en de SGP daar stevig op bevragen. Met die partijen wist het kabinet dit pakket maatregelen immers overeen te komen. Wij denken dat ze hier toch een beetje uit de bocht zijn gevlogen.” Dat zei PCOB-woordvoerder Henrica de Vries vanmiddag in het nieuwsprogramma ‘De dag van vandaag’ op de christelijke radiozender Groot Nieuws Radio.

Jullie zijn woest; waarom zijn jullie zo boos?

“Omdat dit onze leden raakt, en fors ook! Een gemiddeld huishouden van senioren kan er zo maar honderden euro’s op achteruit gaan. Ouderen gaan de komende jaren niet alleen meer belasting, maar ook meer zorgpremie en waarschijnlijk meer huur betalen. Het belastbaar inkomen gaat voor ouderen omhoog waardoor zij bepaalde rechten gaan verliezen.  Een aantal belastingvoordelen voor ouderen wordt verlaagd of geschrapt. Dat zou het kabinet vorige week hebben afgesproken met oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP. De maatregelen gelden voor 2016 en 2017 en worden op Prinsjesdag gepresenteerd. We hebben het de Koning natuurlijk nog niet horen voorlezen, maar als dit waar is, heeft dat forse impact voor grote groepen ouderen.”

Ouderenkorting

Het gaat volgens RTL, dat het nieuws naar buiten bracht, om 3 maatregelen:

  • Verlagen van de ouderenkorting. De ouderenkorting is een belastingvoordeel voor iedereen die de AOW-leeftijd heeft bereikt. Dat wordt verminderd met in totaal 195 miljoen euro, waardoor mensen in de AOW-leeftijd meer belasting gaan betalen.
  • Afschaffen ouderentoeslag bij vermogen (box 3). Voor ouderen met vermogen (box 3) wordt de ouderentoeslag helemaal geschrapt. Die maatregel levert 190 miljoen euro op.
  • Meer zorgpremie betalen. De zorgpremie (inkomensafhankelijke bijdrage) voor mensen zonder werkgever wordt met bijna 1 procent verhoogd. Dat raakt vooral gepensioneerden en ZZP’ers. De ZZP’ers worden gecompenseerd, de ouderen niet. Voor de ZZP’ers is 110 miljoen euro beschikbaar ter compensatie. De gepensioneerden gaan dus meer zorgpremie betalen.

Is het zo erg dat dit ouderen treft; zijn ouderen niet een beetje verwend en te veel ‘gepamperd’? En zij bezitten ook het meeste vermogen in Nederland…

“Ik denk dat ouderen én jongeren jarenlang verwend zijn geweest. En dat we sinds de economische crisis allemaal de tering naar de nering moeten zetten; ook ouderen. Iedereen voelt dat in de portemonnee. Maar als protestants-christelijke ouderenorganisatie pleiten wij daarbij wel voor solidariteit; niet alleen tussen de inkomensgroepen, maar ook tussen de generaties” aldus De Vries. “Bovendien klopt de beeldvorming niet.  Natuurlijk is er een kleine groep ouderen met heel veel geld. Maar het cliché dat alle ouderen profiterend rond de wereld reizen, klopt niet. Ook zijn alle ouderen niet ziek, zwak en misselijk of gebrekkig. De meesten leven gewoon van een AOW-uitkering, aangevuld met pensioen. Dat ook niet meer meegroeit met gestegen prijzen.”

Pispaal

“Wat ons zo ongelooflijk boos maakt, is dat het keer op keer voornamelijk ouderen zijn die het hardst worden getroffen door de kabinetsmaatregelen. De pijn wordt niet eerlijk verdeeld. Dat erkent zelfs minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). En dat blijkt nu al een paar opeenvolgende jaren uit de koopkrachtcijfers die de PCOB samen met ouderenkoepel CSO jaarlijks op Prinsjesdag presenteert. Vooral ouderen met zorgkosten zijn vaak de dupe en worden onevenredig hard getroffen in vergelijking met andere groepen in onze samenleving. Daar komt nog bij dat ouderen meestal niet meer werken en dus geen inkomen uit arbeid meer kunnen verwezenlijken. Zij hebben geen mogelijkheden om hun inkomenspositie te verbeteren; dat maakt het nog eens extra zuur.”

Stapel-gek

Bovendien is dit niet de enige maatregel die ouderen treft. “Ouderen worden letterljk ‘stapel-gek’ van de stapeling van negatieve zaken: mantelzorgboete, sluiting verpleeg- en verzorgingshuizen of problemen rond wachtlijsten, gedwongen verhuizingen, geen indexatie van pensioenen meer,  minder zorgtoeslag, geen korting op de belasting bij vermogen, geen compensatie voor de dalende koopkracht, meer zorgpremie betalen en dan nu ook nog het afschaffen van compenserende belastingmaatregelen. Er komt zoveel op ouderen af. Wij zijn het gewoon zat. En horen ook dat onze leden hier wakker van liggen en zich zorgen maken. Dat kunnen, willen en zullen wij als belangenbehartiger niet over onze kant laten gaan.”

Waarom is tot deze maatregel besloten, denkt u?

“Het lijkt erop dat extra maatregelen nodig zijn omdat het kabinet de invoering van de huishoudtoeslag heeft geschrapt. Die toeslag zou allerlei verschillende toeslagen samenvatten in één bedrag per gezin. Dat zou een forse besparing opleveren, maar het bleek te ingewikkeld om in te voeren. In de begrotingsbesprekingen vorige week is besloten het gat in de begroting niet alleen voor 2015, maar ook voor de jaren 2016 en 2017 te dekken.”

Wat vindt u ervan dat het hier gaat om een akkoord met onder meer ChristenUnie en SGP?

“Wij kunnen natuurlijk niet in de hoofden van de dames en heren politici kijken, maar het lijkt er toch op dat ze hier lelijk uit de bocht zijn gevlogen. Wij zullen genoemde partijen ook zeker gaan bevragen op hun overwegingen. Voor ons is het begrijpelijk dat ouderen hiermee hun vertrouwen in overheid en politiek verliezen.”

Wat gaat de PCOB hieraan doen?

“Als het allemaal waar is, ziet het er somber uit. Wat we als PCOB al van plan waren, is samen met onze partners in ouderenkoepel CSO ook dit jaar de koopkrachtgevolgen voor ouderen te laten doorrekenen n.a.v. Prinsjesdag. Maar we zijn intussen ook begonnen met een inventarisatie van maatregelen en alle gevolgen voor ouderen. Daarbij worden we geholpen door enkele expert-leden uit onze achterban. En we willen als PCOB ook vragen aan onze leden hoe dit voor hen voelt en of er nog vertrouwen is. met die resultaten komen we zeker snel naar buiten. Verder zijn we ons aan het beraden op acties nu het onderwerp koopkracht binnenkort nog op de agenda komt in de Tweede Kamer.”

Lees hier de uitgebreide brief over koopkracht die CSO ouderenorganisaties stuurde naar de Kamercommissie SZW
Lees hier de koopkrachtberekeningen van NIBUD vorig jaar

<< Vorige pagina

Gerelateerde berichten