PCOB: oudere, wees op je toekomst voorbereid

Om de ervaring van een ‘voltooid leven’ te voorkomen, is vooral het voorkomen van eenzaamheid en het vergroten van zelfredzaamheid van belang. Dat zegt de Adviescommissie voltooid leven, die op verzoek van ministers Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Ard van der Steur (Veiligheid & Justitie) heeft onderzocht wat maatschappelijke dilemma’s en juridische mogelijkheden zijn als het gaat om het legaliseren van hulp bij zelfdoding aan mensen die hun leven – om wat voor reden dan ook – voltooid achten. De PCOB is blij dat de adviescommissie na zorgvuldig onderzoek stelt dat er geen noodzaak is om de juridische mogelijkheden voor hulp bij zelfdoding te verruimen.

De adviescommissie vraagt aandacht voor herwaardering van ouderdom als levensfase. “Daarmee neemt deze ‘commissie van wijzen’ een groot deel over van de notitie die de PCOB heeft ingebracht bij een hoorzitting van de commissie en daar ben ik erg blij mee”, zegt PCOB-directeur Els Hekstra. “Omdat we steeds ouder worden, is het ook steeds belangrijker te werken aan een zinvolle oude dag en je actief in te zetten om je sociale netwerk levend te houden. Dat hoeft niet per se met leeftijdsgenoten te zijn. Juist contacten met mensen van een andere generatie kunnen daarbij verrijkend en stimulerend zijn. Na je pensioen ligt er nog een hele toekomst voor je. Daar actief aan werken is in dit licht letterlijk van levensbelang.”

Geen uitbreiding van hulp bij zelfdoding
Hulp bij zelfdoding aan mensen die hun leven ‘voltooid’ vinden, blijft strafbaar. De commissie ziet geen noodzaak om de wet aan te passen, want er zijn maar weinig mensen die om euthanasie of hulp bij zelfdoding vragen zonder dat zij medische klachten hebben. Volgens de commissie is het vanwege de “veiligheid, deskundigheid en toetsbaarheid” ook zeer onwenselijk dat familieleden of vrienden kunnen worden ingeschakeld voor hulp bij zelfdoding. Dergelijke hulp moet voorbehouden blijven aan de arts. Er komt dan ook geen zelfmoordpil of ‘pil van Drion’, waarmee mensen zelf het moment van hun overlijden kunnen bepalen. Hekstra: “Vanmorgen bij de perspresentatie hoorde ik voorzitter Paul Schabel zeggen dat het geven van hulp bij zelfdoding een heel moeilijke beslissing is en ook heel moeilijk hoort te blijven. Daar ben ik het helemaal mee eens. Een wens om uit het leven te willen stappen, is een ernstig signaal en wijst op existentiële vragen die alles met zingeving te maken hebben.” Het rapport vraagt aandacht voor het belang van spirituele zorg voor ouderen in de laatste levensfase.

Het gewicht en de onherroepelijkheid van een besluit om een leven te beëindigen, maken uiterste zorgvuldigheid noodzakelijk. Dit is zowel in het belang van de hulpvrager als de hulpverlener als van de samenleving in het geheel, zegt de commissie. In situaties waarbij naast een stapeling van ouderdomsklachten ook verlieservaringen op andere terreinen aan het lijden en de doodswens ten grondslag liggen, adviseert de commissie naast de verplichte raadpleging van één andere onafhankelijke arts ook het advies van een tweede consulent (niet noodzakelijk een arts) in te roepen. “Dit sluit aan bij ons pleidooi voor het inzetten van geestelijke begeleiders bij zingevingsvraagstukken”, zegt Hekstra. “Want dat is waar het hier ten diepste over gaat. Kwetsbaar oud worden is vooral een menselijk taboe“, stelde de PCOB-directeur in het Nederlands Dagblad van 4 februari.

Samenredzaam
De PCOB is ook verheugd in het rapport veel aandacht terug te zien voor preventie, door in te zetten op het voorkomen van eenzaamheid en ondersteunen van ouderen bij het behouden of aangaan van contacten. De commissie-Schnabel noemde het een taak van de samenleving om op elkaar betrokken te blijven. “Wij gebruiken daarvoor graag het woord ‘samenredzaamheid’, want betrokkenheid vraagt altijd om wederkerigheid. We worden mens in relatie tot elkaar.”

De eerste politieke reacties op het rapport zijn gemengd, volgens de website van de NOS. Nog voor de zomer komt minister Schippers met een reactie, waarna een Kamerdebat volgt.

> Lees het rapport van de Commissie voltooid leven, waarin de PCOB veelvuldig wordt aangehaald
> Lees het persbericht van de Adviescommissie voltooid leven met een samenvatting van het rapport.

<< Vorige pagina

Gerelateerde berichten