PCOB doet mee in vernieuwend Zorgtrainingscentrum

Ouderenorganisatie PCOB doet mee in het nieuwe Zorgtrainingscentrum in Zwolle, een regionaal samenwerkingsverband waarin onderwijs, bedrijfsleven, zorgorganisaties en overheden studenten en werkenden bekwaam maken voor de zorg van de toekomst. Het nieuwe Zorgtrainingscentrum voorziet in (her)scholing van studenten en werkenden en bereidt hen voor op de veranderende zorgvraag, waarbij eigen regie, aandacht voor welbevinden en kwaliteit van leven centraal staan. De PCOB brengt daarbij kennis en ervaring in van leden als (potentiële) zorgvragers en/of informele zorgverleners.

PCOB-directeur Els Hekstra: “We vinden het als ouderenorganisatie van belang dat de zorgverlener van de toekomst in zijn opleiding in aanraking komt met mensen aan wie hij straks daadwerkelijk zorg gaat verlenen. Door PCOB-leden zelf aan het woord te laten, kunnen toekomstige en huidige zorgverleners leren hoe een oudere – of zijn naaste – de zorg ervaart. Daarom doet de PCOB mee aan het Zorgtrainingscentrum.”

Vernieuwend zorgen
Het Zorgtrainingscentrum, een project voor de wijde regio rond Zwolle, voorziet de komende vier jaar in opleidingen voor ruim 3.600 studenten en 1.700 professionals en mantelzorgers. Zij worden opgeleid volgens de principes van het ‘vernieuwend zorgen’, waarin de cliënt zelf de regie neemt en de zorgmedewerker faciliterend is. “In de veranderende samenleving ligt de nadruk namelijk veel meer op kwaliteit van leven, veerkracht en vitaliteit dan op ziekte. Eigen regie en verantwoordelijkheid staan voorop. Dit past uitstekend bij de visie van de PCOB, die uitgaat van de kracht van ouderen – ook als ze zorg nodig hebben”, zegt Els Hekstra.

Drie pijlers
Het Zorgtrainingscentrum bundelt drie activiteiten. In het zorg-ethisch lab leren deelnemers zich via workshops inleven in de leefwereld van cliënten. Het wijkzorglab is een zorglocatie waar leerlingen leren en docenten lesgeven in de praktijk. In het zorgtechnologisch lab leren deelnemers nieuwe technologieën invoeren en toepassen. “Zorg- en technologiebedrijven verzorgen de inrichting en houden deze up-to-date”, zegt Risco Balkenende, directeur van Installatiebedrijf Breman, een van de samenwerkingspartners.

Zelfregie
Het accent in de zorg verschuift van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat.’ De nieuwe zorgmedewerker speelt in op de zelfregie van de cliënt en diens netwerk, in een veranderende wereld met nieuwe technologieën en ICT-toepassingen. Extra aandacht vraagt de samenwerking tussen zorgprofessionals in de hele keten. “De oudere zelf mag daarbij niet worden vergeten.” Doordat werkveld en onderwijs gezamenlijk optrekken, ontstaat een betere aansluiting bij de zorgpraktijk, meent Theo Rietkerk, bestuurder van opleider Landstede. “Het is een Zorgtrainingscentrum met drie pijlers die door samenwerking aan elkaar verbonden zijn. Landstede en partners in mbo en hbo, zorg, zorgtechnologie en regionale overheden willen met het vernieuwende Zorgtrainingscentrum de aansluiting tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven versterken”. Het is de bedoeling dat de voorbereidingen voor het Zorgtrainingscentrum deze zomer worden afgerond., zodat de opleidingen in het nieuwe schooljaar van start kunnen gaan.

Samenwerkingspartners
In het project Zorgtrainingscentrum werken onderwijs, zorgorganisaties en bedrijven samen: Landstede, Deltion, Windesheim, Menso Alting, Alfa College, ROC Friese Poort, Gereformeerde Hogeschool Viaa, Health Innovation Park, Isala, Woonzorgconcern IJsselheem, De Vogellanden centrum voor revalidatie, Medrie Huisartsenzorg, Zonnehuisgroep IJsselVecht, Icare, Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Oost, Salland Electronics, Creatief webbureau Impres, Breman Installatietechniek en ouderenorganisatie PCOB.

<< Vorige pagina

Gerelateerde berichten