PCOB Bestuur Schoonebeek/Nieuw-Amsterdam/Veenoord

17 dec 2020 Schoonebeek/Nieuw Amsterdam-Veenoord

Bestuurssamenstelling

J. van Voorst

Voorzitter jokevanvoorst2@gmail.com Tel. 0524-531670

R. Heeling

Secretaris; verhuizingen, overlijden en andere zaken

r.h.heeling@gmail.com Tel. 0524-532075

B.J. Schutten

Penningmeester; abonnementen bjschutten1942@kpnmail.nl Tel. 0524-532329

G. Oosterveld-Kikkert

Vice-Voorzitter; contact met sprekers gjrotmensen@gmail.com Tel. 0524-531604

J. Weggemans

2e secretaris janwegge@planet.nl Tel. 0524-531845

A. Drok-Rabbers – Nw-A’dam/Veenoord

Bezorging KBO-PCOB Magazine en Ledenblad Tel. 0591-551642

Overige aanspreekpunten:

H. Heeling-Westerhof

Voor “Lief en Leed” Schoonebeek r.h.heeling@gmail.com Tel. 0524-532075

M. Koopman

Voor “Lief en Leed”- Nw-A’dam/Veenoord marrykoopman@home.nl Tel. 0591-553760

S. Meijering-Mulder

Jubilea and Verjaardagen hjmeijering@hetnet.nl Tel. 0524-532269

L. Elzing

Bezorging KBO-PCOB Magazine en Ledenblad dekrumpel@hetnet.nl Tel. 0524-532055

G. Wesselink

Website eilavv90@gmail.com Tel. 0524-851920

 

Teken de petitie omtrent Pensioenwet

Het wordt tijd dat het koopkrachtige pensioen er komt, dat zowel gepensioneerden als werkenden is beloofd. Daarom: pas de pensioenwet aan! Teken de petitie!

Petitie Pensioenwet