Passende hulp en hulpmiddelen niet voor iedereen bereikbaar

Eén op de drie mensen met een zorgvraag geeft aan niet te beschikken over de hulp en/of hulpmiddelen die het best bij zijn/haar situatie passen. Meest genoemde redenen? Zij hebben hier geen geld voor (41%) of komen er niet voor in aanmerking (37%).

Dit blijkt uit een analyse van het programma Mijnkwaliteitvanleven.nl. De PCOB is samenwerkingspartner in dit landelijke onderzoek. Ruim achttienduizend (d.d. augustus 2016) ouderen, mantelzorgers en mensen met een chronische aandoening of beperking namen deel aan het landelijke onderzoek dat tot 2019 loopt.

Onvindbaar, onbereikbaar of onbetaalbaar
Voor een groot deel van de mensen is er een veel te hoge drempel om passende hulp of hulpmiddelen te vinden. Zorg en ondersteuning is voor hen onvindbaar, onbereikbaar, onbetaalbaar, niet beschikbaar of niet passend. Geldgebrek is een groot probleem binnen de ondervraagde groep mensen die aangeven dat zij geen passende ondersteuning hebben. Dit heeft een negatief effect op hun kwaliteit van leven. Mensen met een zorgvraag in combinatie met financiële problemen geven gemiddeld een 5 als rapportcijfer voor hun dagelijks leven (Nederland: 6,4). Mensen met geldgebrek geven veel vaker aan zelf niet meer te weten hoe hun situatie beter kan. Hierdoor verliezen veel van deze mensen grip op hun leven. Ze zien geen oplossingen meer en kunnen niet het leven leiden dat ze zelf graag willen. Als dit op meerdere vlakken in het leven het geval is en de situatie uitzichtloos wordt, geven mensen hun kwaliteit van leven nog maar een 4.

Hulp nodig
Of zoals enkele deelnemers het zelf verwoorden:
– “Omdat ik geen inkomen heb, kan ik zaken niet betalen. Wat ik nodig heb, is hulp bij het oplossen van mijn financiële problemen.”
– “Het contact met de gemeente is moeizaam. Ik heb het gevoel dat ik niet gehoord word. Als ik een beter inkomen had zou ik alles zelf inkopen maar dat heb ik niet.”
– “Ik raak de regie kwijt omdat ik afhankelijk ben van instanties die niet, te laat of niet adequaat reageren. Dat is best ernstig.”

Als regelen niet lukt
Mijnkwaliteitvanleven.nl stelt dat de bestaande ondersteuning voor een grote groep mensen niet toereikend is. Geldgebrek is niet de enige reden. Het gaat hier om de groep mensen die geen optimale hulp of hulpmiddelen hebben. Je hebt er niets aan als de hulp er misschien wel is, maar het jou niet lukt om het te regelen. Je eigenlijk iets anders nodig hebt of je het simpelweg niet kan betalen. Het is belangrijk dat de geboden hulp en ondersteuning aansluit bij wat mensen nodig hebben. Dit begint bij het gesprek met mensen over hun situatie, zorgvraag en eigen mogelijkheden. Als de oplossing onbetaalbaar, onbereikbaar of niet afdoende is voor mensen, dan moet het gesprek en de ondersteuning zich daarop richten.

PCOB helpt
De PCOB biedt hierin een helpende hand. Bijvoorbeeld met onze Vrijwillige Ouderenadviseurs die mensen kunnen helpen in het omgaan met instanties en financiële problemen. Ook de dialogen Mij&Zorg helpen mensen in het nadenken over zorg. Deelnemers geven elkaar tips en handvatten bij problemen.

Over Mijnkwaliteitvanleven.nl
Mijnkwaliteitvanleven.nl is bestemd voor mensen met een chronische ziekte of beperking, mensen die door het ouder worden belemmeringen ervaren en hun mantelzorgers. Het programma is een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland in samenwerking met Mezzo, Per Saldo, Zorgbelang Nederland, PCOB en NOOM. Mensen vullen de online vragenlijst in. Hierna ontvangen zij het persoonlijke overzicht, Mijn Kwaliteitsmeter. Zo gaan deelnemers goed voorbereid in gesprek met familie, de zorgverlener of de gemeente. Door de vragenlijst in te vullen, dragen deelnemers bij aan een grootschalig onderzoek om de zorg te verbeteren.

De resultaten van het onderzoek (tot en met augustus 2016) leest u hier in de derde beleidsrapportage
van Mijnkwaliteitvanleven.nl.

Foto: Romi Tweebeeke

<< Vorige pagina

Doe mee met Mijnkwaliteitvanleven.nl

En help ook mee de zorg verbeteren!

Gerelateerde berichten