Paasmaaltijd en ledenvergadering op D.V. woensdag 29 maart 2023

6 mrt 2023 Hardinxveld-Giessendam

UITNODIGING 1

Paasmaaltijd 29 maart, aanvang 12.00 uur

Er zijn heel wat plaatsen beschikbaar, maar de zaalruimte blijft beperkt; rond de 120 deelnemers houdt het echt op! Leden gaan voor.

Opgeven, met vermelding van naam/adres, en aantal personen. Aangeven als u ook iemand opgeeft die geen lid is. Tot en met woensdag 22 maart bij onze secretaris, Leen van Wingerden, T 0184-670414, E leen.van.wingerden@online.nl .

De eigen bijdrage is € 15,00 per persoon; u brengt de betaling dan mee in een envelop met daarop uw NAAM en ADRES, met vermelding van het aantal personen.

UITNODIGING 2

Het bestuur van de afdeling Hardinxveld-Giessendam van de PCOB nodigt u hierbij

vriendelijk uit voor de 261e

Ledenvergadering op D.V. woensdag 29 maart 2023

Aan deze Paasvergadering werken o.a. mee Ds. R. van der Knijff, meditatie, en er zijn enkele muzikale bijdragen van Familie Den Breejen.

De Parel”, Talmastraat 9, Hardinxveld-Giessendam

Zaal open 13.45 uur, aanvang vergadering 14.15 uur, sluiting ca. 16.45 uur

Onze voorzitter Joop Evertse hoopt de vergadering te leiden.

Verder zijn er de gebruikelijke agendapunten

* Welkom aan spreker, leden en gasten

* Opening met gebed

* Huishoudelijke mededelingen van de afdelingen

* Bijdrage van de reiscommissie

* Pauze voor een ‘bakkie koffie’ maar nog meer voor onderling contact

* Collecte voor de kosten (alles is duurder geworden!)

* Sluiting van de middag met gebed

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden