Overige bestuurszaken

16 dec 2020 Franeker

Onze secretaris, Ditta Burggraaff, Heeft gedurende 12 jaar haar paadje meer dan schoongehouden binnen ons bestuur. Niemand kan haar euvel duiden dat ze nu een poosje afstand wil nemen van deze taak en de vrijheid te baat nemen om haar tweede hobby, reizen, uit te oefenen. Zij en haar man Henk zijn nog goed gezond en willen nog heel veel dingen ondernemen. Tja… en wie zijn wij dan om haar daarbij in de weg te staan.

Met andere woorden, wij zijn op zoek naar een nieuwe secretaris man/vrouw om deze vacature te vervullen. U kunt een interessante taak op u nemen binnen een capabel bestuur waarmee het prettig samenwerken is. De voorzitter, Sander de Zeeuw, is graag bereid om nadere inlichtingen omtrent functie inhoud te verstrekken, en ook Ditta wil u graag vertellen wat de functie inhoudt en hoe zij die ingevuld heeft.

Belangstellenden kunnen zich melden bij de beide vertrekkende functionaris of bij de voorzitter van onze afdelingsvereniging Sander de Zeeuw

De verschillende adressen kunt u vinden in ons jaarprogrammaboekje.

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden