Over ons

13 okt 2021 Kampen

Wie zijn wij?

De Afdeling Kampen van de PCOB stelt zich ten doel de geestelijke en materiële belangen van de oudere inwoners van Kampen in de meest uitgebreide zin te behartigen. De afdeling telt ongeveer 750 leden.

Wat doen wij?

Het bestuur van de Afdeling Kampen organiseert regelmatig bijeenkomsten voor ontmoeting, ontspanning en ontwikkeling. Verder kunnen ouderen bij de afdeling terecht voor persoonlijk advies als het gaat om zorg,  inkomen, huisvesting,  welzijn,  veiligheid en mobiliteit.
Er zijn contacten met woningbouwcorporaties,  regelmatig vindt overleg plaats met het gemeentebestuur,  de thuiszorg,  woonzorgcentrum “IJsselheem” en de Stichting Welzijn Senioren Kampen.
Leden van de PCOB kunnen gebruikmaken van diverse ledenvoordelen.  Meer hierover kunt u lezen op de centrale website www.pcob.nl.

Wat kunt u doen?

De PCOB organiseert het gehele jaar door activiteiten voor leden.
Wilt u zich actief inzetten? Dan kan dat natuurlijk ook. Neem hiervoor contact op met de secretaris van de afdeling.

Contact

Henk van Eunen, tel. 038-3318810, e-mail: secretarispcobkampen@gmail.com

Ledenadministratie

Voor aanmelding nieuwe leden en het doorgeven van verhuisberichten, overlijden en andere wijzigingen:
A.W.F. (Ton) Hermans,  Sterrekroos 11, 8265  LN   Kampen,  tel. 3329292,  e-mail: t.hermans@het net.nl

Contributie

Voor alleenstaanden € 32,50 per jaar en voor echtparen € 50,00 per jaar.
Rek.nr. NL39 INGB 0004 8940 35 ten name van de penningmeester PCOB te Kampen.

 

< terug

 

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden