Over ons

11 jan 2022 Kampen

De Afdeling Kampen van de PCOB stelt zich ten doel de belangen van de oudere inwoners van Kampen in de meest uitgebreide zin te behartigen. De afdeling telt ongeveer 730 leden.

Wat mag u van ons verwachten?

Het bestuur van de Afdeling Kampen organiseert regelmatig bijeenkomsten voor ontmoeting, ontspanning en ontwikkeling. De afdeling schenkt aandacht aan vreugdevolle en verdrietige gebeurtenissen in het leven van onze leden. Verder kunnen ouderen bij de afdeling terecht voor advies als het gaat om zorg, inkomen, huisvesting, welzijn, veiligheid en mobiliteit.
In het kader van belangenbehartiging zijn er regelmatig contacten met de gemeente, MO-adviesraad, woningbouwcorporaties, zorgorganisaties en WijZ Welzijn Kampen.
Leden van de PCOB kunnen gebruikmaken van diverse ledenvoordelen.  Meer hierover kunt u lezen op de centrale website https://www.kbo-pcob.nl

Wat kunt u doen?

Binnen een PCOB afdeling gebeurt het nodige, de website geeft daar een goed beeld van. Veel vrijwilligers zetten zich belangeloos in om alle werkzaamheden samen met het bestuur uit te voeren. Zonder actieve vrijwilligers kunnen we niet, we zijn dan ook dankbaar voor hun inzet. Als waardering voor hun inzet organiseert het bestuur elk jaar een gezellige morgen voor alle vrijwilligers. Klik hier voor een verslag van de laatste vrijwilligersmorgen.

Om verschillende redenen vallen er af en toe mensen af en daarom komen we graag in contact met vervangers. Wilt u zich ook actief inzetten? Dan kan dat natuurlijk ook. Neem hiervoor contact op met onze secretaris.

Voor welke vacatures er zijn, kijkt u hier.

Contact

Secretaris: Henk van Eunen, Brunel 3, 8265 EB Kampen, tel. 06-48 63 16 60, e-mail: secretarispcobkampen@gmail.com

Ledenadministratie

Voor aanmelding nieuwe leden en het doorgeven van verhuisberichten, overlijden en andere wijzigingen:
Ton Hermans,  Sterrekroos 11, 8265  LN   Kampen,  tel. 038-33 29 292,  e-mail: t.hermans@het net.nl

Contributie

Voor alleenstaanden € 32,50 per jaar en voor echtparen € 50,00 per jaar.
Rek.nr. NL39 INGB 0004 8940 35 ten name van de penningmeester PCOB te Kampen.

 

< terug naar ‘Over onze afdeling’

< terug naar “Menu Afdeling Kampen”

 

 

–                                            Info van de landelijke PCOB vindt u hieronder                                            –

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden