Ouderen staan onvoldoende stil bij wat hun leven zinvol maakt

20 nov 2019 Landelijk

Veel ouderen zijn zich niet bewust van wat hun leven zinvol maakt. Dat schrijft de Raad van Ouderen in een advies over zingeving en eenzaamheid. Het advies is 19 november overhandigd aan minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het ministerie had de Raad gevraagd te adviseren over de vraag ‘Hoe maken we zingevingsvragen en -activiteiten laagdrempeliger en toegankelijk zodat ouderen zich daadwerkelijk minder eenzaam voelen?’

In het advies somt de Raad van Ouderen twaalf aanbevelingen op die het leven zinvol maken voor ouderen. Veel ouderen noemen het gezinsleven en de verbinding met dierbaren als eerste. Ook zorg, zowel mantelzorg als zorg voor kleinkinderen en huisdieren, wordt veel genoemd. Verder geven ouderen aan het zinvol te vinden bijdragen te kunnen leveren aan de samenleving door vrijwilligerswerk of bestuurswerk. Ook willen zij iets achterlaten voor volgende generaties zoals een stamboom, kunst en het beschermen van oude ambachten. En vanzelfsprekend maken het vermogen om zelf richting te geven aan hun leven en het zien van nieuwe mogelijkheden in de nieuwe levensfase, het leven voor ouderen zinvol.

Minister De Jonge reageerde online: “Eenzaamheid is niet alleen een gebrek aan sociale contacten, maar vaak ook een gebrek aan zingeving. ‘Doe ik er nog wel toe?’ Goed dat de Raad van Ouderen daar aandacht voor vraagt in het advies dat ik vandaag ontving.”

Dit bericht verscheen eerder op KBO-PCOB

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden