ORGANISATIE

15 mei 2022 ORGANISATIE

SAMENSTELLING AFDELINGSBESTUUR

Mevr. J.W. Kusters                            voorzitter
j.kusters3@upcmail.nl                      tel. 055-533 11 80

Mevr. J.E. Hoogeveen                      secretaris
apeldoorn@pcob50plus.nl              tel. 06-1481 76 74

Mevr. E. de Jong                               penningmeester
fampdejong@chello.nl                    tel. 055-541 99 73

Bankrekening:  NL79RABO 0393 2563 24 t.n.v. PCOB afd Apeldoorn

 

LEDENADMINISTRATIE

Mevr. A. Brunsting
Ratelaar 52, 7322 GR Apeldoorn
a.brunsting@hotmail.nl

SECTIES:

Sectie ZUID.
Voorzitter Mevr. Joke Kusters, Graanhof 20, 7335 AV Apeldoorn,
j.kusters3@upcmail.nl   tel. 055 – 533 11 80
Locatie: “De Hofstad”, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn.
Aanvang 14.30 uur. De middag is de 3e dinsdag van de maand.

Sectie NOORD
Voorzitter Mevr. P.C.L.W. Lier-Tuch, Nijbroekseweg 103, 7323 XC Apeldoorn
p.lier@kpnplanet.nl   tel. 055-367 16 12

Vrijwillige Ouderenadviseur
zorg en welzijn (AWBZ / WMO) wonen, mobiliteit, sociale zaken:
Dhr. Th. Hoogeveen
t.hoogeveen3@upcmail.nl   tel. 055-541 92 79

Website en Redactie postadres:
Dhr. J. Keuzenkamp
jankeuzenkamp@gmail.com  tel . 055-5431900 / 06-33186767

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden