Organisatie PCOB Neede

17 dec 2020 Neede

Bestuur

In de onderstaande tabel vindt u de bestuursleden en commissieleden van de PCOB Neede.

Voorzitter: Henk Markerink
(0545) 292 706
hdmarkerink@gmail.com
Secretaris: Gerrie Geels
Borculoseweg 19-B
7161 GP Neede
Tel. (0545) 481 757
g.geels@kpnmail.nl
Penningmeester: Willie Lindeboom
Rapenburg 36
(0545) 292 676
janenwillielindeboom@hotmail.com
Bankrelatie: NL25RABO 0157519554
t.n.v. PCOB afd. Neede
Contactpersoon namens de PCOB in de Lokale Commissie Ouderen
Algemeen bestuurslid: Johan Meenink
(0545) 293 324
g.meenink@kickmail.nl
Algemeen bestuurslid: Yolanda Meeuse
Rutgerinkdijk 30
7161 EX Neede
(0545) 294 337
beyo@veteranen.nl
Coördinatie Welzijn: Yolanda Meeuse
(0545) 294 337

 

Dinie Markerink
(0545) 292 706

Reiscommissie: Diny Bruntink
(0545) 293 568
Coördinator Perspectief : Jan Lindeboom
Rapenburg 36
(0545) 292 676
janenwillielindeboom@hotmail.com
Vertrouwenspersoon: Fred Agterhuis
(0545) 292 375
fred.agterhuis@kickmail.nl

 

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden