Opnieuw lobbysucces: blauwe envelop voor toeslagen blijft nog even

De blauwe envelop van de Belastingdienst blijft de eerste helft van 2016 gehandhaafd voor de definitieve beschikking van toeslagen. Dat heeft staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën donderdag 17 december aan de Tweede Kamer gemeld. De PCOB is tevreden met dit lobbysucces en vindt het goed dat de papieren beschikking langer blijft. PCOB-directeur Els Hekstra: “Gebruik die extra tijd voor het creëren van een goed vangnet voor wie (nog) niet digitaal vaardig is.” 

De PCOB dringt, samen met collega-ouderenorganisaties Unie KBO en ANBO, al langere tijd aan op een ruime overgangsperiode en een blijvend vangnet in de vorm van contactmogelijkheid via post of telefoon. Aan die oproep geeft de staatssecretaris nu, deels, gehoor met de toezegging dat de Belastingdienst de beschikking voor toeslagen als zorg- en huurtoeslag voorlopig per post blijft sturen. Wiebes benadrukt dat bij de vaststelling van de toeslagen over de afgelopen jaren niets mis mag gaan. Betrokkenen moeten immers tijdig reageren als zij het niet eens zijn met een beschikking.

Extra tijd voor vangnet
De PCOB is blij met de toezegging van de staatssecretaris. “Het is goed dat digitalisering van deze beschikkingen uitgesteld wordt”, reageert PCOB-directeur Els Hekstra. “Ouderen die zorg- of huurtoeslag ontvangen, moeten niet geconfronteerd worden met onverwachte financiële tegenslagen doordat zij informatie van de Belastingdienst niet op tijd lezen. Deze zorg lijkt nu weggenomen. Wij pleiten er nogmaals voor dat de staatssecretaris de extra tijd die dit uitstel oplevert gebruikt voor het creëren van een goed en blijvend vangnet, zoals al eerder was toegezegd.”

Meldpunt
Ruim 1.200 bezorgde mensen gaven hun reactie op het abrupte verdwijnen van de blauwe envelop bij het Meldpunt Dag Blauwe Envelop, dat de ouderenorganisaties half november lanceerden. Mede naar aanleiding daarvan deed de staatssecretaris de toezegging dat wie geen computer of internet heeft, digibeet is en geen vrienden of familie heeft om te helpen, toch nog een papieren brief van de Belastingdienst kan krijgen.

<< Vorige pagina

Gerelateerde berichten