Opgeven van giften voor aangifte inkomstenbelasting 2020.

8 apr 2021 Alkmaar-Heiloo

Een gift is een schenking aan een goed doel waar geen
tegenprestatie tegenover staat. Voorwaarden voor de
aftrekbaarheid van een gift zijn:

De gift gaat naar een ANBI (Algemeen Nut Beogende
Instelling). Of de gift gaat naar een vereniging, die aan
bepaalde voorwaarden voldoet.

De gift is vrijwillig en men krijgt niets in ruil voor de gift.
Hij/zij moet aantonen, dat de gift is gedaan, bijv. via een
afschrijving van zijn/haar rekening. Of via een
overeenkomst. Contant gegeven giften zijn niet aftrekbaar.

Tot zover is er geen vuiltje aan de lucht.

Bij het invullen is mij opgevallen, dat de belastingdienst wil
dat nu elke gift apart wordt opgegeven. Met dien verstande,
dat de naam van de instelling juist moet zijn, zodat het
systeem het goed opvoert en koppelt aan het juiste zgn. RSIN
nummer.
Aan alle leden, die de hulp van de belastinginvullers
inroepen, wil ik vragen een zo goed mogelijke lijst(je) van
namen van instellingen waaraan u geeft te maken.
Dan kan de aangifte gerichter en sneller ingevuld worden.
Graag u aandacht hiervoor.

Siebrand Wanders. 
 

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden