‘Ook laatste moeitevolle ouderdomsfase mag bij het leven horen’

Tegen het advies van de commissie-Schnabel in besloot het kabinet werk te maken van een stervenswet voor levensmoede ouderen. “Ik vrees dat van zo’n door de overheid ontworpen wet heel sterk het signaal kan uitgaan dat levensbeëindiging een oplossing kan zijn, dat een laatste moeitevolle ouderdomsfase er niet bij hoeft te horen”, zegt KBO-PCOB-directeur Manon Vanderkaa in een uitgebreid interview met het Reformatorisch Dagblad.

Is er in de samenleving nog plaats voor kwetsbaarheid en voor afhankelijkheid? “Dat is een hele wezenlijke vraag”, zegt Vanderkaa in het interview met de krant op de dag dat zij spreekt over het symposium Waardevol tot het einde, voltooid leven in perspectief. “Achter de roep om stervenshulp gaat bijna altijd een complex aan levensvragen schuil. Veel ouderen die om zo’n wet vragen, hebben nog geen actieve doodwens; zij willen alvast de geruststelling, de garantie dat hulp bij zelfdoding krijgen voor hen ooit een mogelijkheid zou kunnen zijn. Anderen zijn vereenzaamd of onthecht geraakt en zoeken naar herstel van verbinding met het leven. Gegeven die complexiteit moet het kabinet zich dus ernstig afvragen of het echt wil doorgaan met de plannen voor zo’n wet.”

Zilveren stembusakkoord
ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers, Omroep Max-baas Jan Slagter en KBO-PCOB-directeur Manon Vanderkaa deden dinsdag 22 november een eerste aanzet voor een maatschappelijk en politiek breed gedragen ‘zilveren stembusakkoord’. Daarin pleiten ze voor inzet op waardig ouder worden. Manon Vanderkaa: “Samengevat komt het erop neer dat we de levenskracht en de levenskunst van ouderen maximaal willen versterken. Dat kan naar onze overtuiging door de zorg rond kwetsbare ouderen nog beter te coördineren, door geestelijke verzorging een vaste plek te geven in de verpleeghuiszorg en de regionale zorgnetwerken en door betere financiële steun aan vrijwillige initiatieven rond levensvragen en zingeving. Het is onze overtuiging dat er op dit terrein nog een hele slag te maken valt.”

In de maatschappelijke en politieke gesprekken rondom voltooid leven laat KBO-PCOB zich nadrukkelijk horen:

 • 27 november – Naar aanleiding van het zilveren stembusakkoord is Manon Vanderkaa te gast in het televisieprogramma Buitenhof.
 • 25 november – Manon Vanderkaa is een van de sprekers op het symposium Waardevol tot het einde, voltooid leven in perspectief
 • 25 november – Manon Vanderkaa staat met een groot interview over voltooid leven in het Reformatorisch Dagblad.
 • 23 november – In het programma Uitgelicht op Family7 vertelt Henrica de Vries over het Zilveren stembusakkoord, waarin ChristenUnie, Oproep Max en KBO-PCOB pleiten voor het inzetten op waardig ouder worden.
 • 22 november – ChristenUnie en Omroep MAX vertellen in dagblad Trouw over de plannen voor een zilveren stembusakkoord. KBO-PCOB is mede-initiatiefnemer. Ook andere media besteden aandacht aan het pleidooi.
  – Lees het bericht ‘Pleidooi voor stembusakkoord voor ouderen‘ van NOS
  – Lees een bericht in de Volkskrant over het plan van de samenwerkende organisaties
  – Lees het artikel hierover in het Reformatorisch Dagblad
  – Beluister de uitzending van het NOS Radio 1 Journaal met directeur Manon Vanderkaa (het gesprek begint net na het nieuws van 8.00 uur)
  – Beluister de uitzending van Tijd voor Max met directeur Manon Vanderkaa (net na het nieuws van 18.00 uur)
 • 19 november – In dagblad Trouw verschijnt een opinieartikel van KBO-PCOB over de discussie rond voltooid leven. ‘De levenskunst van ouderen blijft onderbelicht’, stelt directeur Manon Vanderkaa. U kunt het artikel hier lezen.
 • 25 oktober – Prof. dr. B. Meyboom – De Jong was lid van de commissie Schnabel die het kabinet adviseerde over de stervenswet. De oud-huisarts en emeritus hoogleraar huisartsengeneeskunde was daarbij geraakt door de inbreng van de Unie KBO en de PCOB, zegt zij in een interview met het Reformatorisch Dagblad. “Veel initiatieven om de zorg voor ouderen in een kwetsbare positie met complexe hulpvragen te verbeteren, staan nog maar in de kinderschoenen. Waarom wordt daar niet meer in geïnvesteerd, ook financieel? Ik deel hun (KBO-PCOB) opvatting; daar valt nog een wereld te winnen. Én hun zorg. Een nieuwe wet kan onbedoeld een drukmiddel worden om te zeggen: Ik wil dood.” Het hele interview is te lezen op de website van het Reformatorisch Dagblad.
 • 15 oktober – De discussie over stervenshulp bij voltooid leven gaat over eenzaamheid, niet over dood. Dat stellen senioren van de PCOB op 15 oktober in Trouw als reactie op het kabinetsplan voor stervenshulp voor ouderen. KBO-PCOB vindt het plan onnodig en ongewenst. Lees hier onze reactie. U kunt het artikel in Trouw hier bekijken. Manon Vanderkaa is op deze dag tevens te gast bij Radio Tilburg om over dit onderwerp te praten. U kunt deze uitzending hier beluisteren.
 • 14 oktober – KBO-PCOB vindt het voorstel van het kabinet om stervenshulp te reguleren voor ouderen die hun leven voltooid achten, onnodig en ongewenst. „Wij zijn onaangenaam verrast door dit voorstel”, zegt Manon Vanderkaa, directeur van de belangenorganisatie. KBO-PCOB is met dit standpunt meerdere malen in de publiciteit. U kunt de verschillende artikelen hieronder nalezen:

 

<< Vorige pagina

Gerelateerde berichten