Onze contacten

19 dec 2020 Vorden

Senioren Vereniging Vorden

Als bestuur vergaderen we enkele keren per jaar met de Senioren Vereniging Vorden.
In principe hebben we besloten om één gezamenlijke bijeenkomst per jaar te houden.

Seniorenconvent

Momenteel zijn we in de persoon van Wim de Lange vertegenwoordigd in het Seniorenconvent van de Gemeente Bronckhorst.

Regio’s

Naast het Gewest Gelderland hebben wij ook nog enkele Regio’s, te weten:

  • REGIO KBO-PCOB Achterhoek
  • RSBO-A (Regionale Samenwerkende Bonden voor Ouderen Achterhoek.). Hier komen speciale regionale problemen aan de orde, zoals Verkeer en Vervoer.

Anne Marie Oosterwijk is de regiocoördinator

Jan Olthaar verzorgt de PR voor de KBO-PCOB afdeling Vorden.

Jan Rigterink houdt de website bij.

Teken de petitie omtrent Pensioenwet

Het wordt tijd dat het koopkrachtige pensioen er komt, dat zowel gepensioneerden als werkenden is beloofd. Daarom: pas de pensioenwet aan! Teken de petitie!

Petitie Pensioenwet