Onderzoek voor ledenwerving en ledenbehoud KBO-PCOB

21 mei 2021 Leeuwarden

KBO-PCOB is een vereniging van, voor en door leden. Om inzicht te krijgen waar om leden voor het (actieve) lidmaatschap kiezen is het noodzakelijk dat de vereniging meer kennis krijgen over de  motivatie van de leden. Ook wil KBO-PCOB meer inzicht krijgen in wat redenen zijn voor toekomstige leden om lid te worden en/of actief te worden op lokaal, provinciaal of landelijk niveau. Daarom het onderzoek.
Via deze linkuit het Informatiebulletin Update KBO-PCOB NIeuwe Stijl| Onderzoek Ledenbehoud en -werving van 21 mei 2021 – kun je deelnemen aan het onderzoek. Mochten leden geen gebruik kunnen maken van de link of geen e-mail hebben dan kan ook gebeld worden met de Servicetelefoon (030-340 0655) van maandag tot en met donderdag van 10.00- 13.00u. De vragenlijst sluit op 10 juni as..

 

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden