Onderzoek naar contant geld zinloos?

24 jun 2021 Landelijk

Vergoeding opnemen contant geld

De Rabobank heeft aangekondigd een vergoeding te vragen voor het opnemen van contant geld. Daarmee houdt de Rabobank zich niet aan de afspraken die zij in het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) maakt. In het MOB zitten o.a. de DNB (De Nederlandsche Bank) en consumenten- en seniorenorganisaties waaronder KBO-PCOB. Het MOB heeft opdracht gegeven tot onderzoek door een extern adviesbureau (McKinsey) naar een maatschappelijk efficiënte, robuuste en veilige infrastructuur voor chartaal geld (munten en papiergeld) op middellange termijn. Het onderzoek gaat uit van een structureel lager gebruik van contant geld en veronderstelt dat de behoefte aan contant geld wel blijft bestaan, omdat cash geld een wettig betaalmiddel is en diverse maatschappelijke functies vervult. Tijdens dit onderzoek naar contant geld worden de aanbieders en gebruikers van de chartale infrastructuur, zowel afzonderlijk als via een zogenoemde begeleidingsgroep, geraadpleegd. Het onderzoek moet op 1 juli 2021 afgerond zijn. Tijdens het onderzoek de regels aanpassen en veranderingen aankondigen, zoals de Rabobank nu doet, beïnvloedt de uitkomst ervan. Wij vragen DNB en het MOB om de bank daarop aan te spreken. https://www.rabobank.nl/particulieren/betalen/tarieven-en-voorwaarden/wijzigingen/

 

Dit bericht verscheen eerder op KBO-PCOB

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden