PCOB roept op: herstel vertrouwen op weg naar toekomstbestendig pensioenstelsel

Aanpassing van het pensioenstelsel lijkt onontkoombaar om het solidair en betaalbaar te houden. Tot die wijzigingen zijn gedaan, is er veel aan de hand. Dat leidt tot zorg onder ouderen. De PCOB roept pensioenfondsen, kabinet en parlement op onderweg naar een toekomstbestendig pensioenstelsel maatregelen te nemen die het tanende vertrouwen herstellen. Daar hoort korten niet bij.

Over het pensioenstelsel is de afgelopen jaren veel te doen geweest. Nederland heeft een van de beste pensioenstelsels ter wereld, toch moet het veranderen om toekomstbestendig te zijn. Aanpassingen lijken onontkoombaar om het stelsel ook bij een groeiende groep ouderen betaalbaar te houden en tegelijk solidair te zijn met jongere generaties. Pensioenfondsen, de Sociaal Economische Raad (SER), kabinet en parlement denken daarover intensief na. Voortdurend levert de PCOB, samen met de collega-ouderenorganisaties, een bijdrage aan dit proces.

Problemen in huidige uitvoering
Tot de aanpassingen in het pensioenstelsel zijn gedaan, is er in de huidige uitvoering veel aan de hand. Veel pensioenfondsen hebben de afgelopen jaren de pensioenen niet geïndexeerd, wat feitelijk betekent dat men minder pensioen ontvangt. De behaalde rendementen van pensioenfondsen over 2015 vallen tegen en onlangs werd bekend dat pensioenfondsen verwachten over 2016 minder goede beleggingsresultaten te halen. Mogelijk leidt dat in 2017 zelfs tot het korten van pensioenen als fondsen, kabinet en parlement niet op korte termijn maatregelen nemen.

Roep om reparatie en solidariteit
Nu de economie aantrekt en een breed pakket van €5 miljard aan belastingverlichting voor werkenden is doorgevoerd, willen PCOB-leden en andere ouderen dat hun pensioen wordt gerepareerd! ‘Ik heb 35 jaar trouw aan mijn verplichtingen voldaan. Dan moet ik er op kunnen vertrouwen dat mijn pensioen zeker is’, is een veelgehoorde reactie. Ook ontvangt de PCOB reacties dat ouderen solidair willen zijn met jongere generaties: ‘Ook zij moeten erop kunnen vertrouwen dat ze later pensioen kunnen krijgen.’ Dat indexatie ten tijde van de economische crisis niet heeft plaatsgevonden, begrijpen veel ouderen. Maar nu het weer wat beter gaat, is het gerechtvaardigd dat gepensioneerden daar ook van kunnen profiteren. Elk bericht in de media wakkert de zorg aan dat zowel pensioenfondsen als de politiek niet aan de juiste knoppen draaien.

Vertrouwen herstellen
Het wachten is nu op een nieuw SER-rapport. Dit voorjaar debatteert de Tweede Kamer vervolgens opnieuw over (de houdbaarheid van) het pensioenstelsel. Eerder liet staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) al weten dat definitieve veranderingen waarschijnlijk pas door een volgend kabinet worden doorgevoerd. De PCOB roept pensioenfondsen, kabinet en parlement onderweg naar een toekomstbestendig pensioenstelsel op maatregelen te nemen die het vertrouwen herstellen. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door een aanpassing van de rekenrente, waarmee pensioenfondsen hun verplichtingen moeten berekenen. Korten hoort er niet bij, vindt de PCOB.

De PCOB volgt de ontwikkelingen richting een toekomstbestendig pensioenstelsel. Nieuwe ontwikkelingen toetsen we aan ons eigen rapport. In het debat blijven we gevraagd en ongevraagd advies leveren.

> Lees het pleidooi van de PCOB voor een persoonlijk pensioen
> Lees de oproep van de PCOB om de gedempte kostendekkende pensioenpremie te stoppen

<< Vorige pagina

Gerelateerde berichten