Ondersteuning voor lokale aanpak ouderenmishandeling

24 aug 2021 Landelijk

Er komt een expertpool waar regio’s en gemeenten expertise kunnen inhuren om hen te ondersteunen bij de aanpak van ouderenmishandeling. Een onderzoek onder gemeenten leerde dat daar behoefte aan is. De expertpool is begin oktober beschikbaar. Dat heeft demissionair staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid laten weten in antwoord op vragen van Tweede Kamerlid Liane den Haan. Den Haan stelde de vragen naar aanleiding van een bericht dat er jaarlijks tientallen meldingen binnenkomen over financiële uitbuiting van ouderen. Lokale belangenbehartigers die vinden dat hun gemeente meer werk moeten maken van voorkomen van ouderenmishandeling en financiële uitbuiting kunnen actief bepleiten met de inzet van deze expertpool het beleid een nieuwe impuls te geven.

Plan wordt gemaakt

Gemeenten zijn sinds de decentralisaties in het sociaal domein vanaf 2015 verantwoordelijk voor het voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld. In antwoord op de Kamervragen Blokhuis stelt niet precies in beeld te hebben hoeveel gemeenten wel of geen aanpak hebben op het gebied van ouderenmishandeling, en specifiek financieel misbruik. Dat wordt als het goed is dit najaar duidelijk. Maar in ieder geval is er de behoefte bij gemeenten aan praktische ondersteuning op maat voor het tegengaan van ouderenmishandeling en -uitbuiting. Samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten werkt Blokhuis nu aan een plan van aanpak om een expertpool op het gebied van ouderenmishandeling, inclusief financieel misbruik, in te stellen.

Vragen?

Wilt u als lokale belangenbehartiger ouderenmishandeling en/of financieel misbruik agenderen in uw gemeente?  Neem contact op met onze belangenbehartigers tijdens het speciale lokale spreekuur elke woensdagochtend van 10.00-11.00 uur en we denken graag met u mee! De Belangenbehartigers–Bellijn is bereikbaar op 030 3400 690. Wilt u ons liever mailen? Dat kan ook. Stuurt u dan een mailtje met uw vraag naar info@kbo-pcob.nl, onder vermelding van ‘vraag belangenbehartiging’.

Dit bericht verscheen eerder op KBO-PCOB

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden