Omgaan met het coronavirus

10 mrt 2020 Landelijk

Het coronavirus is overal in het nieuws. Ook in Nederland zijn er mensen met dit virus besmet. Als KBO-PCOB volgen wij de landelijke richtlijnen en adviezen die het RIVM en de GGD’s geven. Heeft u bijvoorbeeld een vraag of u wel of niet een lokale bijeenkomst moet laten doorgaan, neem dan contact op met de GGD in uw regio. Ook hebben wij een onderzoek gedaan onder senioren over het coronavirus. De bevindingen leest u hieronder.

Onderzoek KBO-PCOB over het coronavirus en senioren

KBO-PCOB heeft een flitsonderzoek gehouden over het coranavirus. Een groot deel van de senioren is er niet bang voor,  zo blijkt uit dit onderzoek. Slechts vier procent is bang om ziek te worden. Ze noemen vooral hun huidige gezondheid als reden. Een derde (38%) is niet bang, maar is er ook niet gerust op. En de overgrote meerderheid (58%) is er niet bang voor. Een van de redenen die wordt aangegeven is dat het volgens hen een gewone griep is. Het onderzoek is onder 1200 senioren gehouden, met een gemiddelde leeftijd van 74 jaar.

Bijna alle senioren (96%) geeft aan te weten welke groepen mensen het meeste gevaar lopen, mochten ze besmet raken met het coronavirus. Zwakkere en oudere senioren, zieke mensen en chronisch zieken worden met name genoemd. Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB: “Nederlanders zijn nuchter en ouderen zijn rustig, dat zijn goede eigenschappen. Toch maken we ons als organisatie ook zorgen, want ondanks de druk op ziekenhuizen, verplegend personeel en huisartsen, moet de reguliere zorg die kwetsbare ouderen nodig hebben gegarandeerd blijven. Daarnaast is het belangrijk dat we verstandig blijven en niet in onzinnige plannen verzanden, zoals het tijdelijk opnemen van coronapatiënten in verpleeghuizen en het weigeren van zieke 80-plussers op de intensive care.”

Maatregelen

Van de senioren neemt slechts een klein deel (37%) nu extra maatregelen om besmetting te voorkomen. Bij deze groep staat vaker en grondiger handenwassen op de eerste plaats (93%); dan hoesten en niezen in de elleboog (67%); gevolgd door het vermijden van drukke plekken (51%) en het nemen van meer vitamines en weerstand bevorderende middelen (14%). Zeven procent van de senioren geeft aan dat ze grotere voorraad aan levensmiddelen hebben dan gewoonlijk.

Vakantie

Met de zomer in aantocht, durft een groot deel (44%) van de senioren op dit moment op een buitenlandvakantie te gaan. Ruim een derde (35%) zegt niet meer op vakantie te durven en de rest (21%) twijfelt nog. De senioren die gewoon op vakantie durven te gaan, gaan overigens niet naar een besmet gebied als in Italië, maar liever dichter bij huis, zoals België en Duitsland.

RIVM

Al is een groot deel van de senioren niet bang voor het coronavirus, bij KBO-PCOB komen op dit moment veel vragen binnen over wat wel en niet kan en of bijeenkomsten door kunnen gaan. Wij verwijzen op dit moment door naar het RIVM en de plaatselijke GGD, zij hebben de beste antwoorden op de meest actuele vragen.

Dit bericht verscheen eerder op KBO-PCOB

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden