Ombudsteam

16 okt 2015 Geldermalsen

Ombudsteam P.C.O.B.- afd. Geldermalsen

In veel tijdschriften wordt melding gemaakt van het landelijk Ombudsteam voor ouderen.

U hoeft het echter niet zover te zoeken want sinds juni 2013 is er binnen onze afdeling een ombudsteam in het leven geroepen.

Op onze laatste jaarvergadering in januari 2014 werd nog eens benadrukt dat wij als ouderenbond bepaalde zaken heel belangrijk vinden, zoals:

  • solidair zijn met elkaar;
  • naar elkaar omzien en
  • een klankbord zijn voor onze leden.

Dit betekent dat wij open staan voor alle mogelijke vragen, verzoeken en wensen van uw kant.
Ons doel is om onze leden bij te staan, te bemoedigen, te ondersteunen en te adviseren.

Wilt u eens praten over dingen die u bezig houden of wilt u advies over bepaalde zaken: we staan voor u klaar!
Maar gewoon eens langs komen voor een kopje koffie, dat kan natuurlijk ook.

Wilt u een beroep doen op ons team?
Neem dan contact op met onze secretaris, mevr. Ria van Soelen, tel. 581270.

Er wordt dan op korte termijn een afspraak met u gemaakt.

Teken de petitie omtrent Pensioenwet

Het wordt tijd dat het koopkrachtige pensioen er komt, dat zowel gepensioneerden als werkenden is beloofd. Daarom: pas de pensioenwet aan! Teken de petitie!

Petitie Pensioenwet