Om als het nodig is aan te denken

8 feb 2021 Kampen

Rijbewijskeuring 75-plussers
De keuringen zijn elke vijf jaar. En moet gebeuren door een onafhankelijk arts. De gezamenlijke Ouderenbonden hebben artsen in Overijssel bereid gevonden deze keuring te verrichten. Hiervoor dient u een afspraak te maken via het landelijk afsprakenbureau van Goedkope Keuringen, telefoon: 085 – 48 83 616 of door zelf een datum te reserveren op de website www.goedkopekeuringen.nl.

Tarieven (incl. BTW): 75-plus (*) B/E € 40,00 – € 45,00, medisch € 40,00  – € 45,00.

Meenemen naar de keuring: keuringsformulier, medicijnenlijstje, klein beetje urine, bril of contactlenzen en het huidige rijbewijs. Het keuringsformulier (Eigen Verklaring) is verkrijgbaar bij de gemeente en via internet op mijn.cbr.nl (inloggen met DigiD).

Geadviseerd wordt vier maanden voor de datum waarop het rijbewijs verloopt met de aanvraag te beginnen!

Stichting Welzijn Senioren
Er zijn vrijwilligers die mensen willen helpen die voor onderzoek naar een ziekenhuis moeten en geen begeleiding hebben. Tel. 038 – 331 64 11.

Servicepunt zorgwoningen
Adres: Vloedddijk 79, tel. 038 – 331 64 11
Telefonisch spreekuur dinsdag en woensdag van 10 tot 11 uur.

Stichting Terminale Thuiszorg Kampen
Aanvragen om hulp: tel.  038 -332 62 85.

Huisartsen Kampen/IJsselmuiden
Hebt u buiten de normale praktijk uren van uw huisarts met spoed een dokter nodig, dan kunt u bellen met het speciale nummer: 0900-333 63 33.
Dit geldt op werkdagen van ’s middags 17.00 uur tot ’s morgens 8.00 uur. In de weekeinden van vrijdagmiddag 17.00 uur tot maandmorgen 8.00 uur en op feestdagen.

Verhoging eigen bijdrage in de gezondheidszorg
Voor vragen over bijdragen voor dagbehandeling, thuiszorg of wonen in een zorg of verpleeghuis e.d. kunt u contact opnemen met ons bestuurslid:
Jan Tietema, Populierenstr. 53,  tel. 331 35 35.

PCOB 50PLUS servicelijn
e-mail: servicelijn@pcob.nl
Schriftelijk :PCOB 50Plus Servicelijn, Postbus 1238 ,  8001 BE  Zwolle.

Juridische vragen
De PCOB biedt leden en afdelingen ondersteuning op het gebied van juridische zaken. Voor vragen en informatie kunt u terecht bij de PCOB-juriste Hannie Brouwer. Tel. 422 55 88.

Schadeservice voor leden
De PCOB biedt leden een service voor letselschade via de schadedienst van het advocatenkantoor Bouwman en Van Dommelen. Deze schadedienst richt zich  op het verhalen van letselschade van o.a. verkeersongevallen en medische fouten. U kunt u wenden tot mr. J.W. Janssens van het kantoor “Bouwman Van Dommelen”, Postbus 13266, 3507 LG Utrecht, tel. 030 – 272 47 00 of www.schadedienst.nl.

Sensoor
Op 12 april 2008 is de nieuwe naam onthult van de SOS Telefonische Hulpdiensten.
De dienst is uitgebreid. Naast telefonische hulpverlening is nu ook online hulp via e-mail of chat mogelijk.
Ieder die behoefte heeft aan contact; hulp nodig heeft voor het oplossen van problemen of gewoon met iemand wil praten, kan bellen naar 0900-0767 (5 cent per minuut) of contact zoeken via www.sensoor.nl Als u belt krijgt u iemand aan de lijn die echt naar u luistert. Die met u meedenkt en u eventueel kan doorverwijzen naar andere instanties. Deze mensen zijn daarvoor opgeleid. Zij zijn er dag en nacht 24 uur. U kunt anoniem bellen en het gesprek is vertrouwelijk.

 

<< Vorige pagina

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden