November, een beslissende maand?

7 nov 2023 Zoetermeer

Beste Allemaal en goede vrienden van onze PCOB.

Onze Secretaris, Hans Alles, vond in zijn vorige bijdrage dat de tijd vliegt. Ik denk dat hij dat niet juist ziet want de tijd duurt van eeuwigheid tot eeuwigheid! Maar wij, als mensen, vliegen door de tijd, lijkt mij. De snelheid varieert en hangt af van de persoon en de snelheid die je als persoon mede kiest! (Leuk om over na te denken!)

Deze maand november lijkt een heel belangrijke en beslissende maand te worden waarin we als burgers onze stem gaan uitbrengen voor het kiezen van onze vertegenwoordigers in het Parlement. En daarmee beïnvloeden we ook de samenstelling van de Regering van dit land en het toekomstig beleid. U weet dus wat U te doen staat! Laat deze kans om te stemmen U niet ontnemen.

Ook voor onze PCOB nadert het uur der waarheid. Zoals U weet is een mogelijke fusie op landelijk niveau met de KBO van de baan. De KBO heft zichzelf op en daarmee staan we er als ouderen PCOB bond alleen voor. Dat betekent onder meer dat ons veel geprezen gezamenlijke KBO/PCOB Magazine per eind van dit jaar ophoudt te bestaan. Van de 175.000 leden abonnees blijven er 45.000 over [PCOB]. Het wordt onmogelijk duur om voor zo’n beperkt aantal abonnees het Magazine te blijven uitgeven. Ook de gezamenlijke administratie KBO/PCOB wordt ontbonden en onze PCOB blijft alleen over, op veel kleinere schaal. En als “categorale bond” dreig je met zo’n beperkte achterban niet meer serieus genomen te worden. Wat nu?

Onze PCOB-ledenraad heeft naar een partner bond gezocht, en die gevonden in de ANBO (Algemene Nederlandse Bond van Ouderen). Het aantal leden van die bond is ongeveer 60.000. Ook dat is betrekkelijk klein, en men was ook op zoek naar een partner om samen sterker te staan. De ANBO heeft wel leden maar geen plaatselijke verenigingen. Net zoals wij, zijn zij een landelijke bond. (Dit in tegenstelling tot de KBO, die provinciaal is georganiseerd met nadruk op de plaatselijke verenigingen).

Er moet in november een beslissing door de ledenraden van PCOB en ANBO over een fusie worden genomen. Ook moet besloten worden over de mogelijkheid om tot een gezamenlijk uitgave van een ledenblad (magazine) te komen, waarin de identiteit van beide fusiepartners goed bewaard blijft.

Er is dus het een en ander om over na te denken! Wij gaan vrolijk verder en namens het Bestuur wens ik U een mooie november maand! Het ga U goed.

Klaas van Doeland, voorzitter

 

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden